นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลูกหว้า
Ico64
Miss Benjaporn Nooklay
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > benjaporn.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mold {"member_only_commentable":false,"description":"mold","asset_updated_at":"2014/10/30 10:17:06 +0700","asset_file_name":"mold.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":49157,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":283894,"media_folder_id":1206,"created_at":"2014/10/30 10:17:06 +0700","modified_at":"2014/10/30 10:17:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/30 10:17:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_7009_604842699602376_984429057_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e14 8","asset_updated_at":"2014/09/02 15:08:04 +0700","asset_file_name":"7009_604842699602376_984429057_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147428,"media_folder_id":1206,"created_at":"2014/09/02 15:08:04 +0700","modified_at":"2014/09/02 15:08:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/02 15:08:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_11324_728781307176729_5601788488956632776_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e147","asset_updated_at":"2014/09/02 15:00:05 +0700","asset_file_name":"11324_728781307176729_5601788488956632776_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51502,"media_folder_id":1206,"created_at":"2014/09/02 15:00:05 +0700","modified_at":"2014/09/02 15:00:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/02 15:00:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10678718_728781320510061_3606349784821278622_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e145","asset_updated_at":"2014/09/02 14:06:59 +0700","asset_file_name":"10678718_728781320510061_3606349784821278622_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75637,"media_folder_id":1206,"created_at":"2014/09/02 14:06:59 +0700","modified_at":"2014/09/02 14:07:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/02 14:07:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10636012_728781373843389_6054594031770514049_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e144","asset_updated_at":"2014/09/02 14:06:33 +0700","asset_file_name":"10636012_728781373843389_6054594031770514049_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70346,"media_folder_id":1206,"created_at":"2014/09/02 14:06:33 +0700","modified_at":"2014/09/02 14:06:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/02 14:06:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10660246_728781393843387_6928038339242132867_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e143","asset_updated_at":"2014/09/02 14:06:09 +0700","asset_file_name":"10660246_728781393843387_6928038339242132867_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73575,"media_folder_id":1206,"created_at":"2014/09/02 14:06:09 +0700","modified_at":"2014/09/02 14:44:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/02 14:44:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10653652_728781430510050_3165609017089464596_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e142","asset_updated_at":"2014/09/02 14:05:37 +0700","asset_file_name":"10653652_728781430510050_3165609017089464596_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38456,"media_folder_id":1206,"created_at":"2014/09/02 14:05:37 +0700","modified_at":"2014/09/02 14:05:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/02 14:05:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10626627_728781490510044_2328246848044557793_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e141","asset_updated_at":"2014/09/02 14:04:51 +0700","asset_file_name":"10626627_728781490510044_2328246848044557793_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27696,"media_folder_id":1206,"created_at":"2014/09/02 14:04:51 +0700","modified_at":"2014/09/02 14:04:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/02 14:04:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscn0786 {"member_only_commentable":false,"description":"pic7","asset_updated_at":"2014/08/28 11:41:32 +0700","asset_file_name":"DSCN0786.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48185,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57866,"media_folder_id":1206,"created_at":"2014/08/28 11:41:32 +0700","modified_at":"2014/08/28 11:41:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/28 11:41:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: