นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > boonkob.v

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_a9 {"media_folder_id":746,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e2a ","asset_updated_at":"2012/03/19 15:52:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/03/19 15:52:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/03/19 15:52:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/03/19 15:52:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"A9.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":221395,"visibility":2,"id":34264}
  • Small_a7 {"media_folder_id":746,"description":"\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2012/03/19 15:41:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/03/19 15:41:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/03/19 15:41:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/03/19 15:41:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"A7.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":63211,"visibility":2,"id":34263}
  • Small_a6 {"media_folder_id":746,"description":"shrimpcenter","asset_updated_at":"2012/03/19 15:40:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/03/19 15:40:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/03/19 15:40:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/03/19 15:40:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"A6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":46384,"visibility":2,"id":34262}
  • Small_a5 {"media_folder_id":746,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2012/03/19 15:38:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/03/19 15:38:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/03/19 15:38:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/03/19 15:38:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"A5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":121251,"visibility":2,"id":34261}
  • Small_a4 {"media_folder_id":746,"description":"Albino shrimp","asset_updated_at":"2012/03/19 15:36:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/03/19 15:36:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/03/19 15:36:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/03/19 15:36:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"A4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":176659,"visibility":2,"id":34260}
  • Small_a3 {"media_folder_id":746,"description":"Early mortality syndrome","asset_updated_at":"2012/03/19 15:32:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/03/19 15:32:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/03/19 15:32:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/03/19 15:32:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"A3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":70706,"visibility":2,"id":34259}
  • Small_a2 {"media_folder_id":746,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e2a (Early mortality syndrome) ","asset_updated_at":"2012/03/19 15:29:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/03/19 15:29:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/03/19 15:29:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/03/19 15:29:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"A2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":284740,"visibility":2,"id":34258}
  • Small_a1 {"media_folder_id":746,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2012/03/19 15:26:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/03/19 15:26:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/03/19 15:26:29 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/03/19 15:26:29 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"A1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":190474,"visibility":2,"id":34257}
  • Small_fln {"media_folder_id":746,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07 \u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e42\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2012/01/12 15:58:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/01/12 15:58:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/01/12 15:59:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/12 15:59:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"FLN.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":232033,"visibility":2,"id":32763}
ขนาดย่อ: