นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > boonkob.v

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_a9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:52:06 +0700","updated_at":"2012/03/19 15:52:09 +0700","created_at":"2012/03/19 15:52:06 +0700","asset_file_name":"A9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34264,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e2a ","modified_at":"2012/03/19 15:52:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":221395,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_a7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:41:33 +0700","updated_at":"2012/03/19 15:41:37 +0700","created_at":"2012/03/19 15:41:33 +0700","asset_file_name":"A7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34263,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07","modified_at":"2012/03/19 15:41:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63211,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_a6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:40:15 +0700","updated_at":"2012/03/19 15:40:20 +0700","created_at":"2012/03/19 15:40:15 +0700","asset_file_name":"A6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34262,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"shrimpcenter","modified_at":"2012/03/19 15:40:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":46384,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_a5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:38:37 +0700","updated_at":"2012/03/19 15:38:39 +0700","created_at":"2012/03/19 15:38:37 +0700","asset_file_name":"A5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34261,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e22","modified_at":"2012/03/19 15:38:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":121251,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_a4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:36:27 +0700","updated_at":"2012/03/19 15:36:33 +0700","created_at":"2012/03/19 15:36:27 +0700","asset_file_name":"A4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34260,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Albino shrimp","modified_at":"2012/03/19 15:36:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":176659,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_a3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:32:48 +0700","updated_at":"2012/03/19 15:32:51 +0700","created_at":"2012/03/19 15:32:48 +0700","asset_file_name":"A3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34259,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Early mortality syndrome","modified_at":"2012/03/19 15:32:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":70706,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_a2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:29:25 +0700","updated_at":"2012/03/19 15:29:30 +0700","created_at":"2012/03/19 15:29:25 +0700","asset_file_name":"A2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34258,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e2a (Early mortality syndrome) ","modified_at":"2012/03/19 15:29:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":284740,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_a1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:26:23 +0700","updated_at":"2012/03/19 15:26:29 +0700","created_at":"2012/03/19 15:26:23 +0700","asset_file_name":"A1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34257,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c","modified_at":"2012/03/19 15:26:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":190474,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fln {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/01/12 15:58:57 +0700","updated_at":"2012/01/12 15:59:00 +0700","created_at":"2012/01/12 15:58:57 +0700","asset_file_name":"FLN.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":32763,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07 \u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e42\u0e19\u0e14","modified_at":"2012/01/12 15:59:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":232033,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_nkf {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/01/12 15:58:20 +0700","updated_at":"2012/01/12 15:58:24 +0700","created_at":"2012/01/12 15:58:20 +0700","asset_file_name":"NKF.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":32762,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1f\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e21","modified_at":"2012/01/12 15:58:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":171268,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tb2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/01/12 15:57:25 +0700","updated_at":"2012/01/12 15:57:28 +0700","created_at":"2012/01/12 15:57:25 +0700","asset_file_name":"TB2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":32761,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e13 \u0e1f\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07\u0e17\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e19","modified_at":"2012/01/12 15:57:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":176181,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tb {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/01/12 15:56:44 +0700","updated_at":"2012/01/12 15:56:47 +0700","created_at":"2012/01/12 15:56:44 +0700","asset_file_name":"TB.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":32760,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e13 \u0e1f\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07\u0e17\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e19","modified_at":"2012/01/12 15:56:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":228049,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_survey {"commentable":false,"member_only_readable":true,"asset_updated_at":"2011/12/01 16:15:21 +0700","updated_at":"2011/12/01 16:15:23 +0700","created_at":"2011/12/01 16:15:21 +0700","asset_file_name":"survey.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":31875,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c","modified_at":"2011/12/01 16:15:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":182141,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_mon {"commentable":false,"member_only_readable":true,"asset_updated_at":"2011/12/01 16:14:26 +0700","updated_at":"2011/12/01 16:14:27 +0700","created_at":"2011/12/01 16:14:26 +0700","asset_file_name":"mon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":31874,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","modified_at":"2011/12/01 16:14:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":191756,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_winer {"commentable":false,"member_only_readable":true,"asset_updated_at":"2011/12/01 16:13:23 +0700","updated_at":"2011/12/01 16:13:25 +0700","created_at":"2011/12/01 16:12:13 +0700","asset_file_name":"winer.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":31873,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25","modified_at":"2011/12/01 16:13:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":165632,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_k {"commentable":true,"member_only_readable":true,"asset_updated_at":"2011/12/01 16:11:07 +0700","updated_at":"2011/12/01 16:11:08 +0700","created_at":"2011/12/01 16:11:07 +0700","asset_file_name":"k.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":31872,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0b\u0e34\u0e1a","modified_at":"2011/12/01 16:11:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":153252,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fish3 {"commentable":false,"member_only_readable":true,"asset_updated_at":"2012/04/17 11:24:49 +0700","updated_at":"2012/04/17 12:01:11 +0700","created_at":"2011/12/01 16:10:09 +0700","asset_file_name":"fish3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":31871,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1b\u0e25\u0e32","modified_at":"2012/04/17 12:01:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":50023,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pic3 {"commentable":false,"member_only_readable":true,"asset_updated_at":"2011/11/22 10:49:53 +0700","updated_at":"2011/11/22 10:49:56 +0700","created_at":"2011/11/22 10:49:53 +0700","asset_file_name":"pic3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":31523,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e34\u0e15\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22","modified_at":"2011/11/22 10:49:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":44424,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pic2 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/11/22 10:49:05 +0700","updated_at":"2011/11/22 10:49:09 +0700","created_at":"2011/11/22 10:49:05 +0700","asset_file_name":"pic2.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":31521,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e30\u0e40\u0e14\u0e32","modified_at":"2011/11/22 10:49:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":434716,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_untitled-1 {"commentable":true,"member_only_readable":true,"asset_updated_at":"2011/11/21 11:03:54 +0700","updated_at":"2011/11/21 11:03:55 +0700","created_at":"2011/11/21 11:03:54 +0700","asset_file_name":"Untitled-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":31502,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e211","modified_at":"2011/11/21 11:03:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":149224,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bk {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:14 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:06:53 +0700","created_at":"2008/01/15 16:40:58 +0700","asset_file_name":"bk.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3094,"deleted_at":null,"media_folder_id":746,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"personal","modified_at":"2011/05/31 15:06:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":48974,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: