นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > boonkob.v

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nkf {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/12 15:58:20 +0700","id":32762,"media_folder_id":746,"commentable":true,"asset_file_name":"NKF.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/01/12 15:58:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/01/12 15:58:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/12 15:58:24 +0700","description":"\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1f\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e21","asset_file_size":171268}
  • Small_tb2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/12 15:57:25 +0700","id":32761,"media_folder_id":746,"commentable":true,"asset_file_name":"TB2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/01/12 15:57:28 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/01/12 15:57:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/12 15:57:28 +0700","description":"\u0e13 \u0e1f\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07\u0e17\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e19","asset_file_size":176181}
  • Small_tb {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/12 15:56:44 +0700","id":32760,"media_folder_id":746,"commentable":true,"asset_file_name":"TB.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/01/12 15:56:47 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/01/12 15:56:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/12 15:56:47 +0700","description":"\u0e13 \u0e1f\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07\u0e17\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e19","asset_file_size":228049}
  • Small_survey {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/01 16:15:21 +0700","id":31875,"media_folder_id":746,"commentable":false,"asset_file_name":"survey.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/01 16:15:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/01 16:15:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":true,"modified_at":"2011/12/01 16:15:23 +0700","description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_file_size":182141}
  • Small_mon {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/01 16:14:26 +0700","id":31874,"media_folder_id":746,"commentable":false,"asset_file_name":"mon.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/01 16:14:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/01 16:14:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":true,"modified_at":"2011/12/01 16:14:27 +0700","description":"\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","asset_file_size":191756}
  • Small_winer {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/01 16:13:23 +0700","id":31873,"media_folder_id":746,"commentable":false,"asset_file_name":"winer.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/01 16:13:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/01 16:12:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":true,"modified_at":"2011/12/01 16:13:25 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25","asset_file_size":165632}
  • Small_k {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/12/01 16:11:07 +0700","id":31872,"media_folder_id":746,"commentable":true,"asset_file_name":"k.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/12/01 16:11:08 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/01 16:11:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":true,"modified_at":"2011/12/01 16:11:08 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0b\u0e34\u0e1a","asset_file_size":153252}
  • Small_fish3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/17 11:24:49 +0700","id":31871,"media_folder_id":746,"commentable":false,"asset_file_name":"fish3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/04/17 12:01:11 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/12/01 16:10:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":true,"modified_at":"2012/04/17 12:01:11 +0700","description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1b\u0e25\u0e32","asset_file_size":50023}
  • Small_pic3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/22 10:49:53 +0700","id":31523,"media_folder_id":746,"commentable":false,"asset_file_name":"pic3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/11/22 10:49:56 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/11/22 10:49:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":true,"modified_at":"2011/11/22 10:49:56 +0700","description":"\u0e23\u0e34\u0e07\u0e01\u0e34\u0e15\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22","asset_file_size":44424}
ขนาดย่อ: