นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > boonkob.v

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pic2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/22 10:49:05 +0700","id":31521,"media_folder_id":746,"commentable":false,"asset_file_name":"pic2.png","member_only_commentable":true,"updated_at":"2011/11/22 10:49:09 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/11/22 10:49:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/11/22 10:49:09 +0700","description":"\u0e14\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e30\u0e40\u0e14\u0e32","asset_file_size":434716}
  • Small_untitled-1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/21 11:03:54 +0700","id":31502,"media_folder_id":746,"commentable":true,"asset_file_name":"Untitled-1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/11/21 11:03:55 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/11/21 11:03:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":true,"modified_at":"2011/11/21 11:03:55 +0700","description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e211","asset_file_size":149224}
  • Small_bk {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:14 +0700","id":3094,"media_folder_id":746,"commentable":true,"asset_file_name":"bk.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:53 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/15 16:40:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:53 +0700","description":"personal","asset_file_size":48974}
ขนาดย่อ: