นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

Main > boonkob.v

No folder found
  • Small_a9 {"created_at":"2012/03/19 15:52:06 +0700","asset_file_size":221395,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/19 15:52:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34264,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e2a ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:52:06 +0700","asset_file_name":"A9.jpg","updated_at":"2012/03/19 15:52:09 +0700","media_folder_id":746,"asset_processing":false}
  • Small_a7 {"created_at":"2012/03/19 15:41:33 +0700","asset_file_size":63211,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/19 15:41:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34263,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:41:33 +0700","asset_file_name":"A7.jpg","updated_at":"2012/03/19 15:41:37 +0700","media_folder_id":746,"asset_processing":false}
  • Small_a6 {"created_at":"2012/03/19 15:40:15 +0700","asset_file_size":46384,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/19 15:40:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34262,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"shrimpcenter","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:40:15 +0700","asset_file_name":"A6.jpg","updated_at":"2012/03/19 15:40:20 +0700","media_folder_id":746,"asset_processing":false}
  • Small_a5 {"created_at":"2012/03/19 15:38:37 +0700","asset_file_size":121251,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/19 15:38:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34261,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:38:37 +0700","asset_file_name":"A5.jpg","updated_at":"2012/03/19 15:38:39 +0700","media_folder_id":746,"asset_processing":false}
  • Small_a4 {"created_at":"2012/03/19 15:36:27 +0700","asset_file_size":176659,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/19 15:36:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34260,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Albino shrimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:36:27 +0700","asset_file_name":"A4.jpg","updated_at":"2012/03/19 15:36:33 +0700","media_folder_id":746,"asset_processing":false}
  • Small_a3 {"created_at":"2012/03/19 15:32:48 +0700","asset_file_size":70706,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/19 15:32:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34259,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Early mortality syndrome","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:32:48 +0700","asset_file_name":"A3.jpg","updated_at":"2012/03/19 15:32:51 +0700","media_folder_id":746,"asset_processing":false}
  • Small_a2 {"created_at":"2012/03/19 15:29:25 +0700","asset_file_size":284740,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/19 15:29:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34258,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e2a (Early mortality syndrome) ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:29:25 +0700","asset_file_name":"A2.jpg","updated_at":"2012/03/19 15:29:30 +0700","media_folder_id":746,"asset_processing":false}
  • Small_a1 {"created_at":"2012/03/19 15:26:23 +0700","asset_file_size":190474,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/19 15:26:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34257,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/19 15:26:23 +0700","asset_file_name":"A1.jpg","updated_at":"2012/03/19 15:26:29 +0700","media_folder_id":746,"asset_processing":false}
  • Small_fln {"created_at":"2012/01/12 15:58:57 +0700","asset_file_size":232033,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/12 15:59:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":32763,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07 \u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e42\u0e19\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/12 15:58:57 +0700","asset_file_name":"FLN.jpg","updated_at":"2012/01/12 15:59:00 +0700","media_folder_id":746,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: