นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

audy
Ico64
ชัยมนัส ลีงาล่าห์
นักวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > chaimanat.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_72012066 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","id":1459,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"72012066.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","media_folder_id":65,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e19\u0e34\u0e49\u0e27\u0e21\u0e37\u0e2d","created_at":"2007/12/11 10:02:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30410}
  • Small_q1_1 {"modified_at":"2011/05/31 14:39:20 +0700","id":949,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"q1_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:20 +0700","media_folder_id":65,"description":"1234","created_at":"2007/11/29 11:34:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24590}
ขนาดย่อ: