นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

mandala
Ico64
ชนกานต์ ทองจำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > chanakarn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_62252_10151286350370540_418891437_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"62252_10151286350370540_418891437_n.jpg","created_at":"2013/04/25 11:14:30 +0700","asset_updated_at":"2013/04/25 11:14:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 11:14:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work","asset_file_size":90163,"modified_at":"2013/04/25 11:14:32 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39570,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tukta1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tukta1.jpg","created_at":"2013/03/28 16:09:47 +0700","asset_updated_at":"2013/03/28 16:09:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/28 16:09:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tukta","asset_file_size":64666,"modified_at":"2013/03/28 16:09:53 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39047,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2012_2_450 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2012_2_450.jpg","created_at":"2011/12/26 14:20:38 +0700","asset_updated_at":"2011/12/26 14:20:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/26 14:20:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a.\u0e04.\u0e2a 2555","asset_file_size":85979,"modified_at":"2011/12/26 14:20:41 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32513,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2012_1_450 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2012_1_450.jpg","created_at":"2011/12/26 14:18:47 +0700","asset_updated_at":"2011/12/26 14:18:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/26 14:18:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a.\u0e04.\u0e2a 2555","asset_file_size":73285,"modified_at":"2011/12/26 14:18:50 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32512,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_congrate13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"congrate13.JPG","created_at":"2011/09/22 13:20:52 +0700","asset_updated_at":"2011/09/22 13:20:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/22 13:20:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"congratulations","asset_file_size":105456,"modified_at":"2011/09/22 13:20:55 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30316,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_congrate12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"congrate12.JPG","created_at":"2011/09/22 13:20:29 +0700","asset_updated_at":"2011/09/22 13:20:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/22 13:20:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"congratulations","asset_file_size":105967,"modified_at":"2011/09/22 13:20:33 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30315,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_congrate11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"congrate11.JPG","created_at":"2011/09/22 13:20:02 +0700","asset_updated_at":"2011/09/22 13:20:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/22 13:20:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"congratulations","asset_file_size":117659,"modified_at":"2011/09/22 13:20:07 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30314,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_congrate10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"congrate10.JPG","created_at":"2011/09/22 13:19:33 +0700","asset_updated_at":"2011/09/22 13:19:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/22 13:19:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"congratulations","asset_file_size":113179,"modified_at":"2011/09/22 13:19:36 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30313,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_congrate9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"congrate9.JPG","created_at":"2011/09/22 13:18:56 +0700","asset_updated_at":"2011/09/22 13:18:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/22 13:19:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"congratulations","asset_file_size":91661,"modified_at":"2011/09/22 13:19:00 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30312,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: