นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cats180659 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats180659.jpg","created_at":"2016/06/18 13:52:42 +0700","asset_updated_at":"2016/06/18 13:52:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/18 13:52:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"error","asset_file_size":106018,"modified_at":"2016/06/18 13:52:50 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58249,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_145284 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"145284.jpg","created_at":"2016/05/12 11:48:56 +0700","asset_updated_at":"2016/05/12 11:48:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/12 11:49:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d.11","asset_file_size":92924,"modified_at":"2016/05/12 11:49:02 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57811,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_290259bt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"290259bt.jpg","created_at":"2016/02/29 13:35:30 +0700","asset_updated_at":"2016/02/29 13:35:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/29 13:35:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"banpu","asset_file_size":114967,"modified_at":"2016/02/29 13:35:37 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56909,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_page05025908 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025908.jpg","created_at":"2016/02/05 11:37:10 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:37:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:37:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_08","asset_file_size":84019,"modified_at":"2016/02/05 11:37:17 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56513,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_page05025907 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025907.jpg","created_at":"2016/02/05 11:36:47 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:36:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_07","asset_file_size":82018,"modified_at":"2016/02/05 11:36:50 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56512,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_page05025906 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025906.jpg","created_at":"2016/02/05 11:19:30 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:19:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:19:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_06","asset_file_size":103366,"modified_at":"2016/02/05 11:19:35 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56511,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_page05025905 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025905.jpg","created_at":"2016/02/05 11:19:06 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:19:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:19:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_05","asset_file_size":87094,"modified_at":"2016/02/05 11:19:13 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56510,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_page05025904 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025904.jpg","created_at":"2016/02/05 11:18:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:18:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:18:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_04","asset_file_size":96472,"modified_at":"2016/02/05 11:18:46 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56509,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_page05025903 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025903.jpg","created_at":"2016/02/05 11:17:45 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:17:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:17:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_03","asset_file_size":109486,"modified_at":"2016/02/05 11:17:48 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56508,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: