นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_cats180659 {"modified_at":"2016/06/18 13:52:50 +0700","id":58249,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cats180659.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/18 13:52:50 +0700","media_folder_id":303,"description":"error","created_at":"2016/06/18 13:52:42 +0700","asset_updated_at":"2016/06/18 13:52:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106018}
 • Ico64_145284 {"modified_at":"2016/05/12 11:49:02 +0700","id":57811,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"145284.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/12 11:49:02 +0700","media_folder_id":303,"description":"\u0e2d.11","created_at":"2016/05/12 11:48:56 +0700","asset_updated_at":"2016/05/12 11:48:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92924}
 • Ico64_290259bt {"modified_at":"2016/02/29 13:35:37 +0700","id":56909,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"290259bt.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/29 13:35:37 +0700","media_folder_id":303,"description":"banpu","created_at":"2016/02/29 13:35:30 +0700","asset_updated_at":"2016/02/29 13:35:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114967}
 • Ico64_page05025908 {"modified_at":"2016/02/05 11:37:17 +0700","id":56513,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025908.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:37:17 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_08","created_at":"2016/02/05 11:37:10 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:37:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84019}
 • Ico64_page05025907 {"modified_at":"2016/02/05 11:36:50 +0700","id":56512,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025907.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:36:50 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_07","created_at":"2016/02/05 11:36:47 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:36:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82018}
 • Ico64_page05025906 {"modified_at":"2016/02/05 11:19:35 +0700","id":56511,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025906.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:19:35 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_06","created_at":"2016/02/05 11:19:30 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:19:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103366}
 • Ico64_page05025905 {"modified_at":"2016/02/05 11:19:13 +0700","id":56510,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025905.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:19:13 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_05","created_at":"2016/02/05 11:19:06 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:19:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87094}
 • Ico64_page05025904 {"modified_at":"2016/02/05 11:18:46 +0700","id":56509,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025904.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:18:46 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_04","created_at":"2016/02/05 11:18:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:18:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96472}
 • Ico64_page05025903 {"modified_at":"2016/02/05 11:17:48 +0700","id":56508,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025903.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:17:48 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_03","created_at":"2016/02/05 11:17:45 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:17:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":109486}
 • Ico64_page05025902 {"modified_at":"2016/02/05 11:17:16 +0700","id":56507,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025902.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:17:16 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_02","created_at":"2016/02/05 11:17:14 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:17:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103311}
 • Ico64_page05025901 {"modified_at":"2016/02/05 11:16:44 +0700","id":56506,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025901.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:16:44 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_01 ","created_at":"2016/02/05 11:16:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:16:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95838}
 • Ico64_cats02025907s {"modified_at":"2016/02/02 17:04:10 +0700","id":56466,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cats02025907s.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:04:10 +0700","media_folder_id":303,"description":"02025907","created_at":"2016/02/02 17:04:07 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:04:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":240140}
 • Ico64_cats02025906s {"modified_at":"2016/02/02 17:03:44 +0700","id":56465,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cats02025906s.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:44 +0700","media_folder_id":303,"description":"02025906","created_at":"2016/02/02 17:03:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":191431}
 • Ico64_cats02025905s {"modified_at":"2016/02/02 17:03:23 +0700","id":56464,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cats02025905s.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:23 +0700","media_folder_id":303,"description":"02025905","created_at":"2016/02/02 17:03:22 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":220407}
 • Ico64_cats02025904s {"modified_at":"2016/02/02 17:03:01 +0700","id":56463,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cats02025904s.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:01 +0700","media_folder_id":303,"description":"02025904","created_at":"2016/02/02 17:03:00 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":235002}
 • Ico64_cats02025903s {"modified_at":"2016/02/02 17:02:40 +0700","id":56462,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cats02025903s.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:02:40 +0700","media_folder_id":303,"description":"02025903","created_at":"2016/02/02 17:02:35 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:02:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":153185}
 • Ico64_cats02025902s {"modified_at":"2016/02/02 17:02:18 +0700","id":56461,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cats02025902s.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:02:18 +0700","media_folder_id":303,"description":"02025902","created_at":"2016/02/02 17:02:12 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:02:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":204413}
 • Ico64_catse501025902_2 {"modified_at":"2016/02/01 10:22:08 +0700","id":56442,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"catsE501025902_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 10:22:08 +0700","media_folder_id":303,"description":"03_E5","created_at":"2016/02/01 10:22:05 +0700","asset_updated_at":"2016/02/01 10:22:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31228}
 • Ico64_catse501025901_1 {"modified_at":"2016/02/01 10:21:20 +0700","id":56441,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"catsE501025901_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 10:21:20 +0700","media_folder_id":303,"description":"02_E5","created_at":"2016/02/01 10:21:15 +0700","asset_updated_at":"2016/02/01 10:21:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55715}
 • Ico64_s__5447682 {"modified_at":"2016/02/01 10:20:48 +0700","id":56440,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"S__5447682.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 10:20:48 +0700","media_folder_id":303,"description":"01_E5","created_at":"2016/02/01 10:20:43 +0700","asset_updated_at":"2016/02/01 10:20:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":210181}
 • Ico64_12660372_1098093250242490_1009032272_n {"modified_at":"2016/01/29 16:28:44 +0700","id":56420,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"12660372_1098093250242490_1009032272_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/29 16:28:44 +0700","media_folder_id":303,"description":"connection","created_at":"2016/01/29 16:28:41 +0700","asset_updated_at":"2016/01/29 16:28:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21921}
 • Ico64_126 {"modified_at":"2016/01/22 09:57:42 +0700","id":56263,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"126.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/22 09:57:42 +0700","media_folder_id":303,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e01\u0e38\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","created_at":"2016/01/22 09:57:36 +0700","asset_updated_at":"2016/01/22 09:57:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44566}
 • Ico64_calendar2016 {"modified_at":"2016/01/21 15:20:22 +0700","id":56257,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"calendar2016.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/21 15:20:22 +0700","media_folder_id":303,"description":"calendar","created_at":"2016/01/21 15:20:18 +0700","asset_updated_at":"2016/01/21 15:20:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":128488}
 • Ico64_124aa {"modified_at":"2016/01/16 17:13:34 +0700","id":56216,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"124aa.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/16 17:13:34 +0700","media_folder_id":303,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e23\u0e39","created_at":"2016/01/16 17:13:28 +0700","asset_updated_at":"2016/01/16 17:13:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":163172}
 • Ico64_29105803 {"modified_at":"2015/10/29 10:16:45 +0700","id":55350,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29105803.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/29 10:16:45 +0700","media_folder_id":303,"description":"29105803","created_at":"2015/10/29 10:16:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/29 10:16:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93825}
 • Ico64_29105802 {"modified_at":"2015/10/29 09:58:04 +0700","id":55349,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29105802.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/29 09:58:04 +0700","media_folder_id":303,"description":"29105802","created_at":"2015/10/29 09:58:01 +0700","asset_updated_at":"2015/10/29 09:58:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111005}
 • Ico64_29105801 {"modified_at":"2015/10/29 09:57:32 +0700","id":55348,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29105801.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/29 09:57:32 +0700","media_folder_id":303,"description":"29105801","created_at":"2015/10/29 09:57:25 +0700","asset_updated_at":"2015/10/29 09:57:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95754}
 • Ico64_040558bt04 {"modified_at":"2015/05/04 12:23:11 +0700","id":52512,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"040558bt04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 12:23:11 +0700","media_folder_id":303,"description":"adblock05","created_at":"2015/05/04 12:23:04 +0700","asset_updated_at":"2015/05/04 12:23:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":131401}
 • Ico64_040558bt03 {"modified_at":"2015/05/04 12:22:28 +0700","id":52511,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"040558bt03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 12:22:28 +0700","media_folder_id":303,"description":"adblock04","created_at":"2015/05/04 12:22:24 +0700","asset_updated_at":"2015/05/04 12:22:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":300435}
 • Ico64_040558bt02a {"modified_at":"2015/05/04 12:21:30 +0700","id":52510,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"040558bt02a.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 12:21:30 +0700","media_folder_id":303,"description":"adblock03","created_at":"2015/05/04 12:21:24 +0700","asset_updated_at":"2015/05/04 12:21:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":234666}
 • Ico64_040558bt02 {"modified_at":"2015/05/04 12:20:37 +0700","id":52509,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"040558bt02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 12:20:37 +0700","media_folder_id":303,"description":"adblock02","created_at":"2015/05/04 12:20:33 +0700","asset_updated_at":"2015/05/04 12:20:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":386396}
 • Ico64_040558bt01 {"modified_at":"2015/05/04 12:19:59 +0700","id":52508,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"040558bt01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 12:19:59 +0700","media_folder_id":303,"description":"adblock01","created_at":"2015/05/04 12:19:55 +0700","asset_updated_at":"2015/05/04 12:19:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":242115}
 • Ico64_050458hispeed {"modified_at":"2015/04/05 13:08:01 +0700","id":51935,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"050458hispeed.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/05 13:08:01 +0700","media_folder_id":303,"description":"test speed","created_at":"2015/04/05 13:07:59 +0700","asset_updated_at":"2015/04/05 13:07:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78441}
 • Ico64_789 {"modified_at":"2015/03/07 10:36:34 +0700","id":51439,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"789.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/07 10:36:34 +0700","media_folder_id":303,"description":"papaya","created_at":"2015/03/07 10:36:30 +0700","asset_updated_at":"2015/03/07 10:36:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24060}
 • Ico64_google_1 {"modified_at":"2015/01/18 13:28:22 +0700","id":50434,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 13:28:22 +0700","media_folder_id":303,"description":"google","created_at":"2015/01/18 13:28:17 +0700","asset_updated_at":"2015/01/18 13:28:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32263}
 • Ico64_170158bt {"modified_at":"2015/01/17 13:29:09 +0700","id":50425,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"170158bt.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/17 13:29:09 +0700","media_folder_id":303,"description":"170158bt","created_at":"2015/01/17 13:29:03 +0700","asset_updated_at":"2015/01/17 13:29:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":193322}
ขนาดย่อ: