นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_cats180659 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats180659.jpg","created_at":"2016/06/18 13:52:42 +0700","asset_updated_at":"2016/06/18 13:52:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/18 13:52:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"error","asset_file_size":106018,"modified_at":"2016/06/18 13:52:50 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58249,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_145284 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"145284.jpg","created_at":"2016/05/12 11:48:56 +0700","asset_updated_at":"2016/05/12 11:48:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/12 11:49:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d.11","asset_file_size":92924,"modified_at":"2016/05/12 11:49:02 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57811,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_290259bt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"290259bt.jpg","created_at":"2016/02/29 13:35:30 +0700","asset_updated_at":"2016/02/29 13:35:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/29 13:35:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"banpu","asset_file_size":114967,"modified_at":"2016/02/29 13:35:37 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56909,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_page05025908 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025908.jpg","created_at":"2016/02/05 11:37:10 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:37:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:37:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_08","asset_file_size":84019,"modified_at":"2016/02/05 11:37:17 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56513,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_page05025907 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025907.jpg","created_at":"2016/02/05 11:36:47 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:36:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_07","asset_file_size":82018,"modified_at":"2016/02/05 11:36:50 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56512,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_page05025906 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025906.jpg","created_at":"2016/02/05 11:19:30 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:19:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:19:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_06","asset_file_size":103366,"modified_at":"2016/02/05 11:19:35 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56511,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_page05025905 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025905.jpg","created_at":"2016/02/05 11:19:06 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:19:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:19:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_05","asset_file_size":87094,"modified_at":"2016/02/05 11:19:13 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56510,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_page05025904 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025904.jpg","created_at":"2016/02/05 11:18:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:18:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:18:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_04","asset_file_size":96472,"modified_at":"2016/02/05 11:18:46 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56509,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_page05025903 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025903.jpg","created_at":"2016/02/05 11:17:45 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:17:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:17:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_03","asset_file_size":109486,"modified_at":"2016/02/05 11:17:48 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56508,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_page05025902 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025902.jpg","created_at":"2016/02/05 11:17:14 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:17:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:17:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_02","asset_file_size":103311,"modified_at":"2016/02/05 11:17:16 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56507,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_page05025901 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025901.jpg","created_at":"2016/02/05 11:16:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:16:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:16:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_01 ","asset_file_size":95838,"modified_at":"2016/02/05 11:16:44 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56506,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_cats02025907s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025907s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:04:07 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:04:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:04:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025907","asset_file_size":240140,"modified_at":"2016/02/02 17:04:10 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56466,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_cats02025906s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025906s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:03:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025906","asset_file_size":191431,"modified_at":"2016/02/02 17:03:44 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56465,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_cats02025905s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025905s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:03:22 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025905","asset_file_size":220407,"modified_at":"2016/02/02 17:03:23 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56464,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_cats02025904s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025904s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:03:00 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025904","asset_file_size":235002,"modified_at":"2016/02/02 17:03:01 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56463,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_cats02025903s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025903s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:02:35 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:02:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:02:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025903","asset_file_size":153185,"modified_at":"2016/02/02 17:02:40 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56462,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_cats02025902s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025902s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:02:12 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:02:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:02:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025902","asset_file_size":204413,"modified_at":"2016/02/02 17:02:18 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56461,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_catse501025902_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"catsE501025902_2.jpg","created_at":"2016/02/01 10:22:05 +0700","asset_updated_at":"2016/02/01 10:22:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 10:22:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"03_E5","asset_file_size":31228,"modified_at":"2016/02/01 10:22:08 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56442,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_catse501025901_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"catsE501025901_1.jpg","created_at":"2016/02/01 10:21:15 +0700","asset_updated_at":"2016/02/01 10:21:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 10:21:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02_E5","asset_file_size":55715,"modified_at":"2016/02/01 10:21:20 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56441,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_s__5447682 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__5447682.jpg","created_at":"2016/02/01 10:20:43 +0700","asset_updated_at":"2016/02/01 10:20:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 10:20:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"01_E5","asset_file_size":210181,"modified_at":"2016/02/01 10:20:48 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56440,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_12660372_1098093250242490_1009032272_n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12660372_1098093250242490_1009032272_n.jpg","created_at":"2016/01/29 16:28:41 +0700","asset_updated_at":"2016/01/29 16:28:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/29 16:28:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"connection","asset_file_size":21921,"modified_at":"2016/01/29 16:28:44 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56420,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_126 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"126.jpg","created_at":"2016/01/22 09:57:36 +0700","asset_updated_at":"2016/01/22 09:57:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/22 09:57:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e01\u0e38\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","asset_file_size":44566,"modified_at":"2016/01/22 09:57:42 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56263,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_calendar2016 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"calendar2016.jpg","created_at":"2016/01/21 15:20:18 +0700","asset_updated_at":"2016/01/21 15:20:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/21 15:20:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"calendar","asset_file_size":128488,"modified_at":"2016/01/21 15:20:22 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56257,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_124aa {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"124aa.jpg","created_at":"2016/01/16 17:13:28 +0700","asset_updated_at":"2016/01/16 17:13:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/16 17:13:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e23\u0e39","asset_file_size":163172,"modified_at":"2016/01/16 17:13:34 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56216,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_29105803 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29105803.jpg","created_at":"2015/10/29 10:16:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/29 10:16:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/29 10:16:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"29105803","asset_file_size":93825,"modified_at":"2015/10/29 10:16:45 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55350,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: