นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page05025902 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025902.jpg","created_at":"2016/02/05 11:17:14 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:17:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:17:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_02","asset_file_size":103311,"modified_at":"2016/02/05 11:17:16 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56507,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_page05025901 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page05025901.jpg","created_at":"2016/02/05 11:16:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:16:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:16:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning day_01 ","asset_file_size":95838,"modified_at":"2016/02/05 11:16:44 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56506,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_cats02025907s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025907s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:04:07 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:04:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:04:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025907","asset_file_size":240140,"modified_at":"2016/02/02 17:04:10 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56466,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_cats02025906s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025906s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:03:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025906","asset_file_size":191431,"modified_at":"2016/02/02 17:03:44 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56465,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_cats02025905s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025905s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:03:22 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025905","asset_file_size":220407,"modified_at":"2016/02/02 17:03:23 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56464,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_cats02025904s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025904s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:03:00 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025904","asset_file_size":235002,"modified_at":"2016/02/02 17:03:01 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56463,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_cats02025903s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025903s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:02:35 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:02:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:02:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025903","asset_file_size":153185,"modified_at":"2016/02/02 17:02:40 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56462,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_cats02025902s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats02025902s.jpg","created_at":"2016/02/02 17:02:12 +0700","asset_updated_at":"2016/02/02 17:02:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:02:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02025902","asset_file_size":204413,"modified_at":"2016/02/02 17:02:18 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56461,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_catse501025902_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"catsE501025902_2.jpg","created_at":"2016/02/01 10:22:05 +0700","asset_updated_at":"2016/02/01 10:22:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 10:22:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"03_E5","asset_file_size":31228,"modified_at":"2016/02/01 10:22:08 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56442,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: