นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

Main > chanyar.p

No folder found
  • Small_page05025902 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning day_02","asset_updated_at":"2016/02/05 11:17:14 +0700","asset_file_name":"page05025902.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56507,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":103311,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/05 11:17:14 +0700","modified_at":"2016/02/05 11:17:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:17:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_page05025901 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning day_01 ","asset_updated_at":"2016/02/05 11:16:42 +0700","asset_file_name":"page05025901.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56506,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":95838,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/05 11:16:42 +0700","modified_at":"2016/02/05 11:16:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:16:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_cats02025907s {"member_only_commentable":false,"description":"02025907","asset_updated_at":"2016/02/02 17:04:07 +0700","asset_file_name":"cats02025907s.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56466,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":240140,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/02 17:04:07 +0700","modified_at":"2016/02/02 17:04:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:04:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_cats02025906s {"member_only_commentable":false,"description":"02025906","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:42 +0700","asset_file_name":"cats02025906s.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56465,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":191431,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/02 17:03:42 +0700","modified_at":"2016/02/02 17:03:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_cats02025905s {"member_only_commentable":false,"description":"02025905","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:22 +0700","asset_file_name":"cats02025905s.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56464,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":220407,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/02 17:03:22 +0700","modified_at":"2016/02/02 17:03:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_cats02025904s {"member_only_commentable":false,"description":"02025904","asset_updated_at":"2016/02/02 17:03:00 +0700","asset_file_name":"cats02025904s.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56463,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":235002,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/02 17:03:00 +0700","modified_at":"2016/02/02 17:03:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:03:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_cats02025903s {"member_only_commentable":false,"description":"02025903","asset_updated_at":"2016/02/02 17:02:35 +0700","asset_file_name":"cats02025903s.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56462,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":153185,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/02 17:02:35 +0700","modified_at":"2016/02/02 17:02:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:02:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_cats02025902s {"member_only_commentable":false,"description":"02025902","asset_updated_at":"2016/02/02 17:02:12 +0700","asset_file_name":"cats02025902s.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56461,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":204413,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/02 17:02:12 +0700","modified_at":"2016/02/02 17:02:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/02 17:02:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_catse501025902_2 {"member_only_commentable":false,"description":"03_E5","asset_updated_at":"2016/02/01 10:22:05 +0700","asset_file_name":"catsE501025902_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56442,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":31228,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/01 10:22:05 +0700","modified_at":"2016/02/01 10:22:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 10:22:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: