นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

Main > chanyar.p

No folder found
  • Small_catse501025901_1 {"member_only_commentable":false,"description":"02_E5","asset_updated_at":"2016/02/01 10:21:15 +0700","asset_file_name":"catsE501025901_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56441,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":55715,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/01 10:21:15 +0700","modified_at":"2016/02/01 10:21:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 10:21:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_s__5447682 {"member_only_commentable":false,"description":"01_E5","asset_updated_at":"2016/02/01 10:20:43 +0700","asset_file_name":"S__5447682.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56440,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":210181,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/02/01 10:20:43 +0700","modified_at":"2016/02/01 10:20:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 10:20:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_12660372_1098093250242490_1009032272_n {"member_only_commentable":false,"description":"connection","asset_updated_at":"2016/01/29 16:28:41 +0700","asset_file_name":"12660372_1098093250242490_1009032272_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56420,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":21921,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/01/29 16:28:41 +0700","modified_at":"2016/01/29 16:28:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/29 16:28:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_126 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e01\u0e38\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2016/01/22 09:57:36 +0700","asset_file_name":"126.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56263,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":44566,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/01/22 09:57:36 +0700","modified_at":"2016/01/22 09:57:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/22 09:57:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_calendar2016 {"member_only_commentable":false,"description":"calendar","asset_updated_at":"2016/01/21 15:20:18 +0700","asset_file_name":"calendar2016.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56257,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":128488,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/01/21 15:20:18 +0700","modified_at":"2016/01/21 15:20:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/21 15:20:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_124aa {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e23\u0e39","asset_updated_at":"2016/01/16 17:13:28 +0700","asset_file_name":"124aa.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56216,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":163172,"media_folder_id":303,"created_at":"2016/01/16 17:13:28 +0700","modified_at":"2016/01/16 17:13:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/16 17:13:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_29105803 {"member_only_commentable":false,"description":"29105803","asset_updated_at":"2015/10/29 10:16:41 +0700","asset_file_name":"29105803.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55350,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":93825,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/10/29 10:16:41 +0700","modified_at":"2015/10/29 10:16:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/29 10:16:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_29105802 {"member_only_commentable":false,"description":"29105802","asset_updated_at":"2015/10/29 09:58:01 +0700","asset_file_name":"29105802.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55349,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":111005,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/10/29 09:58:01 +0700","modified_at":"2015/10/29 09:58:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/29 09:58:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_29105801 {"member_only_commentable":false,"description":"29105801","asset_updated_at":"2015/10/29 09:57:25 +0700","asset_file_name":"29105801.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55348,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":95754,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/10/29 09:57:25 +0700","modified_at":"2015/10/29 09:57:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/29 09:57:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: