นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

Main > chanyar.p

No folder found
  • Small_040558bt04 {"member_only_commentable":false,"description":"adblock05","asset_updated_at":"2015/05/04 12:23:04 +0700","asset_file_name":"040558bt04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52512,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":131401,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/05/04 12:23:04 +0700","modified_at":"2015/05/04 12:23:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 12:23:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_040558bt03 {"member_only_commentable":false,"description":"adblock04","asset_updated_at":"2015/05/04 12:22:24 +0700","asset_file_name":"040558bt03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52511,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":300435,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/05/04 12:22:24 +0700","modified_at":"2015/05/04 12:22:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 12:22:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_040558bt02a {"member_only_commentable":false,"description":"adblock03","asset_updated_at":"2015/05/04 12:21:23 +0700","asset_file_name":"040558bt02a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52510,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":234666,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/05/04 12:21:24 +0700","modified_at":"2015/05/04 12:21:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 12:21:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_040558bt02 {"member_only_commentable":false,"description":"adblock02","asset_updated_at":"2015/05/04 12:20:33 +0700","asset_file_name":"040558bt02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52509,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":386396,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/05/04 12:20:33 +0700","modified_at":"2015/05/04 12:20:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 12:20:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_040558bt01 {"member_only_commentable":false,"description":"adblock01","asset_updated_at":"2015/05/04 12:19:55 +0700","asset_file_name":"040558bt01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52508,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":242115,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/05/04 12:19:55 +0700","modified_at":"2015/05/04 12:19:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/04 12:19:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_050458hispeed {"member_only_commentable":false,"description":"test speed","asset_updated_at":"2015/04/05 13:07:59 +0700","asset_file_name":"050458hispeed.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51935,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":78441,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/04/05 13:07:59 +0700","modified_at":"2015/04/05 13:08:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/05 13:08:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_789 {"member_only_commentable":false,"description":"papaya","asset_updated_at":"2015/03/07 10:36:30 +0700","asset_file_name":"789.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51439,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":24060,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/03/07 10:36:30 +0700","modified_at":"2015/03/07 10:36:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/07 10:36:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_google_1 {"member_only_commentable":false,"description":"google","asset_updated_at":"2015/01/18 13:28:17 +0700","asset_file_name":"google_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50434,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":32263,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/01/18 13:28:17 +0700","modified_at":"2015/01/18 13:28:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/18 13:28:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_170158bt {"member_only_commentable":false,"description":"170158bt","asset_updated_at":"2015/01/17 13:29:03 +0700","asset_file_name":"170158bt.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50425,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":193322,"media_folder_id":303,"created_at":"2015/01/17 13:29:03 +0700","modified_at":"2015/01/17 13:29:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/17 13:29:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: