นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

Main > chanyar.p

No folder found
  • Small_draw02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e2","asset_updated_at":"2014/08/10 13:46:30 +0700","asset_file_name":"draw02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47788,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":72902,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/08/10 13:46:31 +0700","modified_at":"2014/08/10 14:03:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/10 14:03:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_draw01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e1","asset_updated_at":"2014/08/10 13:45:42 +0700","asset_file_name":"draw01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47787,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":65412,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/08/10 13:45:42 +0700","modified_at":"2014/08/10 14:03:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/10 14:03:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_flowerthai {"member_only_commentable":false,"description":"ASEAN Flower1","asset_updated_at":"2014/08/04 11:45:58 +0700","asset_file_name":"flowerthai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47689,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":76245,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/08/04 11:45:58 +0700","modified_at":"2014/08/04 12:04:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/04 12:04:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_flowerasean {"member_only_commentable":false,"description":"ASEAN Flower","asset_updated_at":"2014/08/04 11:37:22 +0700","asset_file_name":"flowerASEAN.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47688,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":46588,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/08/04 11:37:22 +0700","modified_at":"2014/08/04 12:03:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/04 12:03:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_b3_260757 {"member_only_commentable":false,"description":"openwith3","asset_updated_at":"2014/07/27 11:18:24 +0700","asset_file_name":"b3_260757.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47562,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":161387,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/07/27 11:18:24 +0700","modified_at":"2014/07/27 11:18:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/27 11:18:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_b2_260757 {"member_only_commentable":false,"description":"openwith2","asset_updated_at":"2014/07/27 11:17:21 +0700","asset_file_name":"b2_260757.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47561,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":113426,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/07/27 11:17:21 +0700","modified_at":"2014/07/27 11:17:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/27 11:17:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_b1_260757 {"member_only_commentable":false,"description":"openwith1","asset_updated_at":"2014/07/27 11:15:52 +0700","asset_file_name":"b1_260757.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47560,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":118510,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/07/27 11:15:52 +0700","modified_at":"2014/07/27 11:16:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/27 11:16:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_exercise {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e37\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e22\u0e37\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2014/06/14 18:07:00 +0700","asset_file_name":"exercise.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47006,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":92616,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/14 18:07:01 +0700","modified_at":"2014/06/14 18:07:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/14 18:07:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_06cbt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard06c","asset_updated_at":"2014/06/05 16:53:44 +0700","asset_file_name":"520_06cbt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46916,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":68144,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 16:53:44 +0700","modified_at":"2014/06/05 17:03:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 17:03:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: