นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_520_05cbt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard05c","asset_updated_at":"2014/06/05 16:52:20 +0700","asset_file_name":"520_05cbt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46915,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":69552,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 16:52:20 +0700","modified_at":"2014/06/05 17:03:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 17:03:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_11bt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard11","asset_updated_at":"2014/06/05 15:38:20 +0700","asset_file_name":"520_11bt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46913,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":80526,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:38:20 +0700","modified_at":"2014/06/05 16:03:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 16:03:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_10bbt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard10b","asset_updated_at":"2014/06/05 15:37:41 +0700","asset_file_name":"520_10bbt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46912,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":80957,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:37:41 +0700","modified_at":"2014/06/05 16:03:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 16:03:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_10abt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard10","asset_updated_at":"2014/06/05 15:32:28 +0700","asset_file_name":"520_10abt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46911,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":72553,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:32:28 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:32:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:32:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_09bbt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard09b","asset_updated_at":"2014/06/05 15:31:25 +0700","asset_file_name":"520_09bbt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46910,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":41721,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:31:25 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:31:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:31:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_09abt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard09","asset_updated_at":"2014/06/05 15:30:41 +0700","asset_file_name":"520_09abt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46909,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":70205,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:30:41 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:30:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:30:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_08bbt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard08b","asset_updated_at":"2014/06/05 15:29:51 +0700","asset_file_name":"520_08bbt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46908,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":72378,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:29:51 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:30:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:30:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_07abt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard07","asset_updated_at":"2014/06/05 15:28:33 +0700","asset_file_name":"520_07abt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46907,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":70523,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:28:33 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:28:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:28:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_06bbt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard06b","asset_updated_at":"2014/06/05 15:26:55 +0700","asset_file_name":"520_06bbt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46906,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":68789,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:26:55 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:27:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:27:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: