นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2549-1-15-071443-29227 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2549-1-15-071443-29227.jpg","created_at":"2008/02/09 13:26:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e16\u0e36\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":33978,"modified_at":"2011/05/31 15:17:38 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4193,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2549-1-15-071341-29122 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2549-1-15-071341-29122.jpg","created_at":"2008/02/09 13:25:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e16\u0e36\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":47573,"modified_at":"2011/05/31 15:17:38 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4192,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2549-1-15-071255-29023 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2549-1-15-071255-29023.jpg","created_at":"2008/02/09 13:25:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e16\u0e36\u0e07\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":45842,"modified_at":"2011/05/31 15:17:37 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4191,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2549-1-15-071217-28977 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2549-1-15-071217-28977.jpg","created_at":"2008/02/09 13:24:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e16\u0e36\u0e07\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_file_size":27873,"modified_at":"2011/05/31 15:17:37 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4190,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2549-1-15-071138-28915 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2549-1-15-071138-28915.jpg","created_at":"2008/02/09 13:22:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_file_size":38973,"modified_at":"2011/05/31 15:17:36 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4189,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fruit {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"fruit.gif","created_at":"2008/02/08 11:40:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35","asset_file_size":66127,"modified_at":"2011/05/31 15:17:13 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4156,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"healthy_life.ppt","created_at":"2008/02/08 11:26:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e14\u0e35\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22","asset_file_size":523264,"modified_at":"2011/05/31 15:17:11 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4155,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_showhiddenfiles {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"showHiddenFiles.jpg","created_at":"2008/02/06 11:18:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01 \u0026quot;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2e\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e14\u0e34\u0e2a\u0e01\u0e4c \u0e15\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 2\u0026quot;","asset_file_size":48517,"modified_at":"2011/05/31 15:15:45 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4025,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_computers {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"computers.jpg","created_at":"2008/02/03 21:31:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:14:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2e\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e14\u0e34\u0e2a\u0e01\u0e4c \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01 \u0026quot;\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2e\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e14\u0e34\u0e2a\u0e01\u0e4c\u0026quot;","asset_file_size":34713,"modified_at":"2011/05/31 15:14:04 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3908,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: