นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_520_06abt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_06abt.JPG","created_at":"2014/06/05 15:26:09 +0700","asset_updated_at":"2014/06/05 15:26:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:26:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"keyboard06","asset_file_size":62306,"modified_at":"2014/06/05 15:26:20 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46905,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_520_05bt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_05bt.JPG","created_at":"2014/06/05 15:24:59 +0700","asset_updated_at":"2014/06/05 15:24:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:25:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"keyboard05b","asset_file_size":67944,"modified_at":"2014/06/05 15:25:09 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46904,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_520_05abt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_05abt.JPG","created_at":"2014/06/05 15:23:29 +0700","asset_updated_at":"2014/06/05 15:23:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:23:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"keyboard05","asset_file_size":62328,"modified_at":"2014/06/05 15:23:43 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46903,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_520_04abt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_04abt.JPG","created_at":"2014/06/05 15:22:28 +0700","asset_updated_at":"2014/06/05 15:22:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:22:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"keyboard04","asset_file_size":64408,"modified_at":"2014/06/05 15:22:45 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46902,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_520_03abt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_03abt.JPG","created_at":"2014/06/05 15:21:36 +0700","asset_updated_at":"2014/06/05 15:21:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:21:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"keyboard03","asset_file_size":62959,"modified_at":"2014/06/05 15:21:46 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46901,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_520_02abt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_02abt.JPG","created_at":"2014/06/05 15:20:41 +0700","asset_updated_at":"2014/06/05 15:20:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:20:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"keyboard02","asset_file_size":64102,"modified_at":"2014/06/05 15:20:49 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46900,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_520_01abt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_01abt.JPG","created_at":"2014/06/05 15:20:02 +0700","asset_updated_at":"2014/06/05 15:20:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:20:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"keyboard01","asset_file_size":43538,"modified_at":"2014/06/05 15:20:15 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46899,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_img_5478_0657bt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5478_0657bt.JPG","created_at":"2014/06/02 14:04:12 +0700","asset_updated_at":"2014/06/02 14:04:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/02 14:05:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ups03","asset_file_size":97634,"modified_at":"2014/06/02 14:05:55 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46858,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_img_5477_0657bt {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5477_0657bt.JPG","created_at":"2014/06/02 14:03:18 +0700","asset_updated_at":"2014/06/02 14:03:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/02 14:04:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ups02","asset_file_size":42350,"modified_at":"2014/06/02 14:04:52 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46857,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: