นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

Main > chanyar.p

No folder found
  • Small_520_06abt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard06","asset_updated_at":"2014/06/05 15:26:09 +0700","asset_file_name":"520_06abt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46905,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":62306,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:26:09 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:26:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:26:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_05bt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard05b","asset_updated_at":"2014/06/05 15:24:59 +0700","asset_file_name":"520_05bt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46904,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":67944,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:24:59 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:25:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:25:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_05abt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard05","asset_updated_at":"2014/06/05 15:23:29 +0700","asset_file_name":"520_05abt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46903,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":62328,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:23:29 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:23:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:23:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_04abt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard04","asset_updated_at":"2014/06/05 15:22:28 +0700","asset_file_name":"520_04abt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46902,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":64408,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:22:28 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:22:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:22:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_03abt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard03","asset_updated_at":"2014/06/05 15:21:36 +0700","asset_file_name":"520_03abt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46901,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":62959,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:21:36 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:21:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:21:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_02abt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard02","asset_updated_at":"2014/06/05 15:20:41 +0700","asset_file_name":"520_02abt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46900,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":64102,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:20:41 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:20:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:20:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_520_01abt {"member_only_commentable":false,"description":"keyboard01","asset_updated_at":"2014/06/05 15:20:02 +0700","asset_file_name":"520_01abt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46899,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":43538,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/05 15:20:02 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:20:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:20:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_img_5478_0657bt {"member_only_commentable":false,"description":"ups03","asset_updated_at":"2014/06/02 14:04:12 +0700","asset_file_name":"IMG_5478_0657bt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46858,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":97634,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/02 14:04:12 +0700","modified_at":"2014/06/02 14:05:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/02 14:05:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_img_5477_0657bt {"member_only_commentable":false,"description":"ups02","asset_updated_at":"2014/06/02 14:03:18 +0700","asset_file_name":"IMG_5477_0657bt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46857,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":42350,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/02 14:03:18 +0700","modified_at":"2014/06/02 14:04:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/02 14:04:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: