นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_5476_0657bt {"modified_at":"2014/06/02 14:04:06 +0700","id":46856,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5476_0657bt.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/02 14:04:06 +0700","media_folder_id":303,"description":"ups01","created_at":"2014/06/02 14:02:43 +0700","asset_updated_at":"2014/06/02 14:02:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78891}
  • Small_default04_bt {"modified_at":"2014/05/27 14:05:14 +0700","id":46774,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"default04_bt.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/27 14:05:14 +0700","media_folder_id":303,"description":"default04","created_at":"2014/05/27 14:05:07 +0700","asset_updated_at":"2014/05/27 14:05:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61451}
  • Small_default03_bt {"modified_at":"2014/05/27 14:03:53 +0700","id":46773,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"default03_bt.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/27 14:03:53 +0700","media_folder_id":303,"description":"default03","created_at":"2014/05/27 14:03:35 +0700","asset_updated_at":"2014/05/27 14:03:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68003}
  • Small_default02_bt {"modified_at":"2014/05/27 14:03:43 +0700","id":46771,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"default02_bt.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/27 14:03:43 +0700","media_folder_id":303,"description":"default02","created_at":"2014/05/27 13:40:56 +0700","asset_updated_at":"2014/05/27 13:40:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69588}
  • Small_default01_bt {"modified_at":"2014/05/27 14:03:21 +0700","id":46770,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"default01_bt.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/27 14:03:21 +0700","media_folder_id":303,"description":"default01","created_at":"2014/05/27 13:39:07 +0700","asset_updated_at":"2014/05/27 13:39:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50765}
  • Small_img_5424_02 {"modified_at":"2014/05/20 14:33:18 +0700","id":46713,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5424_02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/20 14:33:18 +0700","media_folder_id":303,"description":"serial mouse02","created_at":"2014/05/20 14:33:07 +0700","asset_updated_at":"2014/05/20 14:33:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42186}
  • Small_img_5424_01 {"modified_at":"2014/05/20 14:32:35 +0700","id":46712,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5424_01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/20 14:32:35 +0700","media_folder_id":303,"description":"serial mouse01","created_at":"2014/05/20 14:32:26 +0700","asset_updated_at":"2014/05/20 14:32:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32165}
  • Small_img_4974 {"modified_at":"2014/04/23 10:00:31 +0700","id":46249,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_4974.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 10:00:31 +0700","media_folder_id":303,"description":"\u0e15\u0e35\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e2205","created_at":"2014/04/23 10:00:15 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 10:00:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":585176}
  • Small_img_4971 {"modified_at":"2014/04/23 09:59:48 +0700","id":46248,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_4971.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 09:59:48 +0700","media_folder_id":303,"description":"\u0e15\u0e35\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e2204","created_at":"2014/04/23 09:58:30 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 09:58:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":588426}
ขนาดย่อ: