นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

Main > chanyar.p

No folder found
  • Small_img_5476_0657bt {"member_only_commentable":false,"description":"ups01","asset_updated_at":"2014/06/02 14:02:43 +0700","asset_file_name":"IMG_5476_0657bt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46856,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":78891,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/06/02 14:02:43 +0700","modified_at":"2014/06/02 14:04:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/02 14:04:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_default04_bt {"member_only_commentable":false,"description":"default04","asset_updated_at":"2014/05/27 14:05:07 +0700","asset_file_name":"default04_bt.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46774,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":61451,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/05/27 14:05:07 +0700","modified_at":"2014/05/27 14:05:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/27 14:05:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_default03_bt {"member_only_commentable":false,"description":"default03","asset_updated_at":"2014/05/27 14:03:35 +0700","asset_file_name":"default03_bt.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46773,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":68003,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/05/27 14:03:35 +0700","modified_at":"2014/05/27 14:03:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/27 14:03:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_default02_bt {"member_only_commentable":false,"description":"default02","asset_updated_at":"2014/05/27 13:40:56 +0700","asset_file_name":"default02_bt.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46771,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":69588,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/05/27 13:40:56 +0700","modified_at":"2014/05/27 14:03:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/27 14:03:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_default01_bt {"member_only_commentable":false,"description":"default01","asset_updated_at":"2014/05/27 13:39:07 +0700","asset_file_name":"default01_bt.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46770,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":50765,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/05/27 13:39:07 +0700","modified_at":"2014/05/27 14:03:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/27 14:03:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_img_5424_02 {"member_only_commentable":false,"description":"serial mouse02","asset_updated_at":"2014/05/20 14:33:07 +0700","asset_file_name":"IMG_5424_02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46713,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":42186,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/05/20 14:33:07 +0700","modified_at":"2014/05/20 14:33:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/20 14:33:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_5424_01 {"member_only_commentable":false,"description":"serial mouse01","asset_updated_at":"2014/05/20 14:32:26 +0700","asset_file_name":"IMG_5424_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46712,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":32165,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/05/20 14:32:26 +0700","modified_at":"2014/05/20 14:32:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/20 14:32:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_img_4974 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e35\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e2205","asset_updated_at":"2014/04/23 10:00:15 +0700","asset_file_name":"IMG_4974.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46249,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":585176,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/04/23 10:00:15 +0700","modified_at":"2014/04/23 10:00:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 10:00:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_img_4971 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e35\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e2204","asset_updated_at":"2014/04/23 09:58:30 +0700","asset_file_name":"IMG_4971.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46248,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":588426,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/04/23 09:58:30 +0700","modified_at":"2014/04/23 09:59:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 09:59:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: