นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

Main > chanyar.p

No folder found
  • Small_cats180659 {"description":"error","asset_updated_at":"2016/06/18 13:52:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58249,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/18 13:52:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cats180659.jpg","updated_at":"2016/06/18 13:52:50 +0700","modified_at":"2016/06/18 13:52:50 +0700","media_folder_id":303,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":106018,"last_commented_at":null}
  • Small_145284 {"description":"\u0e2d.11","asset_updated_at":"2016/05/12 11:48:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57811,"deleted_at":null,"created_at":"2016/05/12 11:48:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"145284.jpg","updated_at":"2016/05/12 11:49:02 +0700","modified_at":"2016/05/12 11:49:02 +0700","media_folder_id":303,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":92924,"last_commented_at":null}
  • Small_290259bt {"description":"banpu","asset_updated_at":"2016/02/29 13:35:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56909,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/29 13:35:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"290259bt.jpg","updated_at":"2016/02/29 13:35:37 +0700","modified_at":"2016/02/29 13:35:37 +0700","media_folder_id":303,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":114967,"last_commented_at":null}
  • Small_page05025908 {"description":"Big Cleaning day_08","asset_updated_at":"2016/02/05 11:37:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56513,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/05 11:37:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page05025908.jpg","updated_at":"2016/02/05 11:37:17 +0700","modified_at":"2016/02/05 11:37:17 +0700","media_folder_id":303,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":84019,"last_commented_at":null}
  • Small_page05025907 {"description":"Big Cleaning day_07","asset_updated_at":"2016/02/05 11:36:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56512,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/05 11:36:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page05025907.jpg","updated_at":"2016/02/05 11:36:50 +0700","modified_at":"2016/02/05 11:36:50 +0700","media_folder_id":303,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":82018,"last_commented_at":null}
  • Small_page05025906 {"description":"Big Cleaning day_06","asset_updated_at":"2016/02/05 11:19:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56511,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/05 11:19:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page05025906.jpg","updated_at":"2016/02/05 11:19:35 +0700","modified_at":"2016/02/05 11:19:35 +0700","media_folder_id":303,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":103366,"last_commented_at":null}
  • Small_page05025905 {"description":"Big Cleaning day_05","asset_updated_at":"2016/02/05 11:19:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56510,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/05 11:19:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page05025905.jpg","updated_at":"2016/02/05 11:19:13 +0700","modified_at":"2016/02/05 11:19:13 +0700","media_folder_id":303,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":87094,"last_commented_at":null}
  • Small_page05025904 {"description":"Big Cleaning day_04","asset_updated_at":"2016/02/05 11:18:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56509,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/05 11:18:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page05025904.jpg","updated_at":"2016/02/05 11:18:46 +0700","modified_at":"2016/02/05 11:18:46 +0700","media_folder_id":303,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":96472,"last_commented_at":null}
  • Small_page05025903 {"description":"Big Cleaning day_03","asset_updated_at":"2016/02/05 11:17:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56508,"deleted_at":null,"created_at":"2016/02/05 11:17:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page05025903.jpg","updated_at":"2016/02/05 11:17:48 +0700","modified_at":"2016/02/05 11:17:48 +0700","media_folder_id":303,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":109486,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: