นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > chatchai.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p2 {"member_only_commentable":false,"description":"p2.png","asset_updated_at":"2016/07/18 17:34:55 +0700","asset_file_name":"p2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":58760,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17673,"media_folder_id":27,"created_at":"2016/07/18 17:34:56 +0700","modified_at":"2016/07/18 18:32:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/18 18:32:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_pic1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e14 \u0e23\u0e1e.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2016/07/10 16:06:25 +0700","asset_file_name":"pic1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58659,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74509,"media_folder_id":27,"created_at":"2016/07/10 16:06:25 +0700","modified_at":"2016/07/10 16:12:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/10 16:12:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_9441os_cov {"member_only_commentable":false,"description":"R Statistical Application Development by Example Beginner's Guide ","asset_updated_at":"2015/08/22 07:49:17 +0700","asset_file_name":"9441OS_cov.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54464,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19456,"media_folder_id":27,"created_at":"2015/08/22 07:49:17 +0700","modified_at":"2015/08/22 07:49:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/22 07:49:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_36 {"member_only_commentable":false,"description":"Screenshot","asset_updated_at":"2015/05/18 17:10:10 +0700","asset_file_name":"36.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":52782,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":325587,"media_folder_id":27,"created_at":"2015/05/18 17:10:10 +0700","modified_at":"2015/05/18 17:10:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/18 17:10:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_share-load-20150318-1300 {"member_only_commentable":false,"description":"Load share.psu.ac.th on 2015-03-18 13:00","asset_updated_at":"2015/03/18 13:33:26 +0700","asset_file_name":"share-load-20150318-1300.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":51591,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11829,"media_folder_id":27,"created_at":"2015/03/18 13:33:26 +0700","modified_at":"2015/03/18 13:33:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/18 13:33:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_share-load-20150318-1100 {"member_only_commentable":false,"description":"Load share.psu.ac.th on 2015-03-18 11:00","asset_updated_at":"2015/03/18 11:06:16 +0700","asset_file_name":"share-load-20150318-1100.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":51590,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11959,"media_folder_id":27,"created_at":"2015/03/18 11:06:16 +0700","modified_at":"2015/03/18 11:06:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/18 11:06:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_load-share-20150211-1050 {"member_only_commentable":false,"description":"Load share.psu.ac.th on 2015-02-11 10:50","asset_updated_at":"2015/02/11 10:56:39 +0700","asset_file_name":"load-share-20150211-1050.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":51074,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13520,"media_folder_id":27,"created_at":"2015/02/11 10:56:39 +0700","modified_at":"2015/02/11 10:56:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/11 10:56:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2015-02-07-load15 {"member_only_commentable":false,"description":"Load share.psu.ac.th on 2015-02-07 22:00 15 min","asset_updated_at":"2015/02/07 22:16:31 +0700","asset_file_name":"2015-02-07-load15.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":50962,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10235,"media_folder_id":27,"created_at":"2015/02/07 22:16:31 +0700","modified_at":"2015/02/07 22:16:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/07 22:16:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2015-02-07-load5 {"member_only_commentable":false,"description":"Load share.psu.ac.th on 2015-02-07 22:00 5 min","asset_updated_at":"2015/02/07 22:15:40 +0700","asset_file_name":"2015-02-07-load5.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":50961,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10882,"media_folder_id":27,"created_at":"2015/02/07 22:15:40 +0700","modified_at":"2015/02/07 22:15:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/07 22:15:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: