นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

vee
Ico64
chaveevan vee maliwan
นักวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > chaveevan.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_001 {"asset_file_name":"001.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/03/06 15:59:36 +0700","media_folder_id":1501,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","updated_at":"2013/03/06 15:59:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/06 15:59:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":279178,"id":38671,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/06 15:59:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_2013feb07_052_resize {"asset_file_name":"2013feb07_052_resize.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/03/06 15:50:46 +0700","media_folder_id":1501,"description":"\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 36 \u0e1b\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30","updated_at":"2013/03/06 15:50:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/06 15:50:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":166115,"id":38662,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/06 15:50:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: