นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > chayanoot.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_newyear36 {"member_only_commentable":false,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","asset_updated_at":"2012/02/02 10:41:22 +0700","asset_file_name":"Newyear36.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33236,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132072,"media_folder_id":256,"created_at":"2012/02/02 10:41:22 +0700","modified_at":"2012/02/02 10:41:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 10:41:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_newyear122 {"member_only_commentable":false,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","asset_updated_at":"2012/02/02 10:40:17 +0700","asset_file_name":"Newyear122.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33235,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120027,"media_folder_id":256,"created_at":"2012/02/02 10:40:17 +0700","modified_at":"2012/02/02 10:40:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 10:40:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_newyear63 {"member_only_commentable":false,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","asset_updated_at":"2012/02/02 10:39:43 +0700","asset_file_name":"Newyear63.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33234,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103469,"media_folder_id":256,"created_at":"2012/02/02 10:39:43 +0700","modified_at":"2012/02/02 10:39:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 10:39:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_newyear92 {"member_only_commentable":false,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","asset_updated_at":"2012/02/02 10:39:08 +0700","asset_file_name":"Newyear92.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33233,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153211,"media_folder_id":256,"created_at":"2012/02/02 10:39:08 +0700","modified_at":"2012/02/02 10:39:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 10:39:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_newyear96 {"member_only_commentable":false,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","asset_updated_at":"2012/02/02 10:26:56 +0700","asset_file_name":"Newyear96.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33232,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":420289,"media_folder_id":256,"created_at":"2012/02/02 10:26:56 +0700","modified_at":"2012/02/02 10:26:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 10:26:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newyear80 {"member_only_commentable":false,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","asset_updated_at":"2012/02/02 10:26:21 +0700","asset_file_name":"Newyear80.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33231,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154296,"media_folder_id":256,"created_at":"2012/02/02 10:26:21 +0700","modified_at":"2012/02/02 10:26:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 10:26:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newyear70 {"member_only_commentable":false,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","asset_updated_at":"2012/02/02 10:25:02 +0700","asset_file_name":"Newyear70.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33230,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110512,"media_folder_id":256,"created_at":"2012/02/02 10:25:02 +0700","modified_at":"2012/02/02 10:25:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 10:25:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newyear117 {"member_only_commentable":false,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","asset_updated_at":"2012/02/02 10:24:16 +0700","asset_file_name":"Newyear117.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33229,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111234,"media_folder_id":256,"created_at":"2012/02/02 10:24:16 +0700","modified_at":"2012/02/02 10:24:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 10:24:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newyear52 {"member_only_commentable":false,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","asset_updated_at":"2012/02/02 10:23:30 +0700","asset_file_name":"Newyear52.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33228,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132122,"media_folder_id":256,"created_at":"2012/02/02 10:23:31 +0700","modified_at":"2012/02/02 10:23:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/02 10:23:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: