นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > chayanoot.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_newyear36 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/02 10:41:23 +0700","media_folder_id":256,"deleted_at":null,"asset_file_size":132072,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33236,"created_at":"2012/02/02 10:41:22 +0700","asset_file_name":"Newyear36.JPG","updated_at":"2012/02/02 10:41:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 10:41:22 +0700","description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_newyear122 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/02 10:40:23 +0700","media_folder_id":256,"deleted_at":null,"asset_file_size":120027,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33235,"created_at":"2012/02/02 10:40:17 +0700","asset_file_name":"Newyear122.JPG","updated_at":"2012/02/02 10:40:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 10:40:17 +0700","description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_newyear63 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/02 10:39:47 +0700","media_folder_id":256,"deleted_at":null,"asset_file_size":103469,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33234,"created_at":"2012/02/02 10:39:43 +0700","asset_file_name":"Newyear63.JPG","updated_at":"2012/02/02 10:39:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 10:39:43 +0700","description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_newyear92 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/02 10:39:11 +0700","media_folder_id":256,"deleted_at":null,"asset_file_size":153211,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33233,"created_at":"2012/02/02 10:39:08 +0700","asset_file_name":"Newyear92.JPG","updated_at":"2012/02/02 10:39:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 10:39:08 +0700","description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_newyear96 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/02 10:26:59 +0700","media_folder_id":256,"deleted_at":null,"asset_file_size":420289,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33232,"created_at":"2012/02/02 10:26:56 +0700","asset_file_name":"Newyear96.JPG","updated_at":"2012/02/02 10:26:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 10:26:56 +0700","description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_newyear80 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/02 10:26:23 +0700","media_folder_id":256,"deleted_at":null,"asset_file_size":154296,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33231,"created_at":"2012/02/02 10:26:21 +0700","asset_file_name":"Newyear80.JPG","updated_at":"2012/02/02 10:26:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 10:26:21 +0700","description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_newyear70 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/02 10:25:07 +0700","media_folder_id":256,"deleted_at":null,"asset_file_size":110512,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33230,"created_at":"2012/02/02 10:25:02 +0700","asset_file_name":"Newyear70.JPG","updated_at":"2012/02/02 10:25:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 10:25:02 +0700","description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_newyear117 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/02 10:24:21 +0700","media_folder_id":256,"deleted_at":null,"asset_file_size":111234,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33229,"created_at":"2012/02/02 10:24:16 +0700","asset_file_name":"Newyear117.JPG","updated_at":"2012/02/02 10:24:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 10:24:16 +0700","description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_newyear52 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/02 10:23:35 +0700","media_folder_id":256,"deleted_at":null,"asset_file_size":132122,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33228,"created_at":"2012/02/02 10:23:31 +0700","asset_file_name":"Newyear52.JPG","updated_at":"2012/02/02 10:23:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/02 10:23:30 +0700","description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: