นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

LUX
Ico64
จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > chulalak.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"media_folder_id":1547,"description":"root words \u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e01\u0e23\u0e14 12","asset_updated_at":"2016/03/31 08:39:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/03/31 08:39:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document","updated_at":"2016/04/03 13:23:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/04/03 13:23:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"RootWord.docx","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":120359,"visibility":2,"id":57370}
  • Small_studentbored {"media_folder_id":1547,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2016/02/20 17:05:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/02/20 17:05:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/02/20 17:05:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/02/20 17:05:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"studentbored.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":185227,"visibility":2,"id":56683}
  • Small_ward {"media_folder_id":1547,"description":"Inspiration","asset_updated_at":"2016/01/17 15:23:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/01/17 15:23:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/01/17 15:23:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/01/17 15:23:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Ward.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":68364,"visibility":2,"id":56218}
  • Small_kandhi {"media_folder_id":1547,"description":"\u0e04\u0e23\u0e39\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/01/17 15:19:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/01/17 15:19:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/01/17 15:19:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/01/17 15:19:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Kandhi.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":24460,"visibility":2,"id":56217}
  • Small_preparing {"media_folder_id":1547,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e01\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2015/10/17 14:16:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/10/17 14:16:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/10/17 14:16:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/10/17 14:16:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Preparing.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":88437,"visibility":2,"id":55154}
  • Small_announcement {"media_folder_id":1547,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1c\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38","asset_updated_at":"2015/10/17 14:14:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/10/17 14:14:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/10/17 14:14:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/10/17 14:14:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Announcement.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":131604,"visibility":2,"id":55153}
  • Small_picture {"media_folder_id":1547,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e28\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2015/07/28 11:13:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/07/28 11:13:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/07/28 11:13:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/07/28 11:13:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"picture.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":139803,"visibility":2,"id":53980}
  • Small_walking_stick_hanger {"media_folder_id":1547,"description":"Walking_stick_Hanger.jpg","asset_updated_at":"2015/05/31 17:09:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2015/05/31 17:09:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/05/31 17:09:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/05/31 17:09:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Walking_stick_Hanger.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":800759,"visibility":null,"id":53008}
  • Small_baby-seat {"media_folder_id":1547,"description":"Baby-seat.jpg","asset_updated_at":"2015/05/31 17:08:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2015/05/31 17:08:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/05/31 17:08:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/05/31 17:08:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Baby-seat.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":807951,"visibility":null,"id":53007}
ขนาดย่อ: