นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > chumnan.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pict6 {"media_folder_id":979,"description":"Blog1-6","asset_updated_at":"2020/11/27 15:50:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/11/27 15:50:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2020/11/27 15:50:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/11/27 15:50:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Pict6.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":6699,"visibility":2,"id":63604}
  • Small_pict5 {"media_folder_id":979,"description":"Blog1-5","asset_updated_at":"2020/11/27 15:50:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/11/27 15:50:17 +0700","comment_counter":3,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/10/22 11:58:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/11/27 15:50:22 +0700","last_commented_at":"2021/10/22 11:58:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_name":"Pict5.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":9494,"visibility":2,"id":63603}
  • Small_pict4 {"media_folder_id":979,"description":"Blog1-4","asset_updated_at":"2020/11/27 15:49:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/11/27 15:49:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2020/11/27 15:49:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/11/27 15:49:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Pict4.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":17596,"visibility":2,"id":63602}
  • Small_pict3 {"media_folder_id":979,"description":"Blog1-3","asset_updated_at":"2020/11/27 15:49:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/11/27 15:49:26 +0700","comment_counter":1,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/05/20 20:59:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/11/27 15:49:31 +0700","last_commented_at":"2021/05/20 20:59:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_name":"Pict3.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":4494,"visibility":2,"id":63601}
  • Small_pict2 {"media_folder_id":979,"description":"Blog1-2","asset_updated_at":"2020/11/27 15:48:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/11/27 15:48:56 +0700","comment_counter":1,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/05/19 22:16:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/11/27 15:49:01 +0700","last_commented_at":"2021/05/19 22:16:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_name":"Pict2.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":6284,"visibility":2,"id":63600}
  • Small_pict1 {"media_folder_id":979,"description":"Blog1-1","asset_updated_at":"2020/11/27 15:48:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/11/27 15:48:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2020/11/27 15:48:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/11/27 15:48:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Pict1.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":12138,"visibility":2,"id":63599}
  • Small_oraclexecmdlineconnect {"media_folder_id":979,"description":"ORACLE_XE_Test_Connect","asset_updated_at":"2018/07/05 22:53:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/07/05 22:53:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2018/07/05 22:54:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/07/05 22:54:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ORACLEXECmdLineConnect.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":70797,"visibility":2,"id":62370}
  • Small_oraclexeinstall {"media_folder_id":979,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07","asset_updated_at":"2018/07/05 22:42:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/07/05 22:42:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2018/07/05 22:43:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/07/05 22:43:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ORACLEXEInstall.PNG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":97263,"visibility":2,"id":62369}
  • Small_oraclexe01 {"media_folder_id":979,"description":"ORACLE_XE_Intro","asset_updated_at":"2018/07/05 22:26:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/07/05 22:26:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2018/07/05 22:26:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/07/05 22:26:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ORACLEXE01.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":53152,"visibility":2,"id":62368}
ขนาดย่อ: