นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > chutharat.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_287317_2195308197945_1104413555_32190410_2139823421_o {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14","asset_updated_at":"2011/10/11 13:31:38 +0700","asset_file_name":"287317_2195308197945_1104413555_32190410_2139823421_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30679,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59906,"media_folder_id":206,"created_at":"2011/10/11 13:31:38 +0700","modified_at":"2011/10/11 13:31:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/11 13:31:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tmp_68036260 {"member_only_commentable":false,"description":"plan","asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:14 +0700","asset_file_name":"tmp_68036260.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28722,"last_commented_at":"2011/07/11 14:27:43 +0700","commentable":true,"asset_file_size":680067,"media_folder_id":206,"created_at":"2011/07/11 14:06:14 +0700","modified_at":"2011/07/11 14:06:16 +0700","comment_counter":5,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:27:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1r {"member_only_commentable":false,"description":"pic","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:00 +0700","asset_file_name":"p1r.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27504,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34157,"media_folder_id":206,"created_at":"2011/02/27 23:28:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:36:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_thailand {"member_only_commentable":false,"description":"thailand","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:33 +0700","asset_file_name":"thailand.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4466,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90754,"media_folder_id":206,"created_at":"2008/02/19 23:21:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:20:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Webometrics","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:08 +0700","asset_file_name":"psu__webometrics[\u0e2d.\u0e2d\u0e34\u0e48\u0e21\u0e08\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c].pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":4433,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209857,"media_folder_id":206,"created_at":"2008/02/19 12:33:19 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:36:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_thai {"member_only_commentable":false,"description":"psu","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","asset_file_name":"thai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4422,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133237,"media_folder_id":206,"created_at":"2008/02/19 00:57:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:19:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu {"member_only_commentable":false,"description":"psu","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","asset_file_name":"psu.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4421,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":111973,"media_folder_id":206,"created_at":"2008/02/19 00:56:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:19:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1ภาพ083 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Esao\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:07 +0700","asset_file_name":"1\u0e20\u0e32\u0e1e083.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4390,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":168230,"media_folder_id":206,"created_at":"2008/02/16 18:54:05 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:36:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ppui {"member_only_commentable":false,"description":"pui","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:27 +0700","asset_file_name":"ppui.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4389,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23761,"media_folder_id":206,"created_at":"2008/02/16 18:40:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:19:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: