นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > chutima.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page7 {"asset_file_name":"page7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:44:37 +0700","media_folder_id":42,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2e\u0e14\u0e1a\u0e25\u0e2d\u0e01\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:44:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/21 13:18:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64469,"id":6638,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_page8 {"asset_file_name":"page8.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:44:37 +0700","media_folder_id":42,"description":"\u0e1a\u0e35\u0e08\u0e35","updated_at":"2011/05/31 15:44:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/21 13:17:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":203248,"id":6637,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc_2013 {"asset_file_name":"DSC_2013.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:44:35 +0700","media_folder_id":42,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e2d","updated_at":"2011/05/31 15:44:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/21 10:52:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":951017,"id":6634,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc_1030 {"asset_file_name":"DSC_1030.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:44:33 +0700","media_folder_id":42,"description":"\u0e41\u0e21\u0e27","updated_at":"2011/05/31 15:44:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/21 10:51:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":118232,"id":6633,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ca4hqn85 {"asset_file_name":"CA4HQN85.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:44:32 +0700","media_folder_id":42,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e27\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:44:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/21 10:51:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65173,"id":6632,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pra {"asset_file_name":"pra.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:41:51 +0700","media_folder_id":42,"description":"bg","updated_at":"2011/05/31 15:41:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/07 21:29:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69414,"id":6281,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5-1 {"asset_file_name":"5-1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:41:51 +0700","media_folder_id":42,"description":"\u003Cp\u003Ehb\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:41:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/07 21:10:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52736,"id":6280,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_6 {"asset_file_name":"6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:41:51 +0700","media_folder_id":42,"description":"b","updated_at":"2011/05/31 15:41:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/07 21:04:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69414,"id":6279,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_18280 {"asset_file_name":"18280.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:41:50 +0700","media_folder_id":42,"description":"bg","updated_at":"2011/05/31 15:41:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/07 20:49:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147714,"id":6278,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: