นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

moochu_prphuket
Ico64
นางสาว ชุติมา สอนเสริม
นักประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > chutima.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc02748 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSC02748.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1422,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27","created_at":"2011/07/08 17:07:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/08 17:07:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/07/08 17:07:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/08 17:07:16 +0700","id":28688,"asset_file_size":503046}
ขนาดย่อ: