นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_thumb_13082015090205_0 {"asset_file_name":"thumb_13082015090205_0.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/03/12 12:13:23 +0700","media_folder_id":249,"description":"jad pai","updated_at":"2017/03/12 12:13:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/12 12:13:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16958,"id":60543,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/12 12:13:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_egg2 {"asset_file_name":"egg2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/03/12 11:39:47 +0700","media_folder_id":249,"description":"egg","updated_at":"2017/03/12 11:39:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/12 11:39:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147552,"id":60542,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/12 11:39:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pic6 {"asset_file_name":"pic6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 18:27:00 +0700","media_folder_id":249,"description":"picture","updated_at":"2017/01/31 18:27:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 18:26:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43174,"id":60213,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 18:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pic5 {"asset_file_name":"pic5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 18:24:44 +0700","media_folder_id":249,"description":"picture","updated_at":"2017/01/31 18:24:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 18:24:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79769,"id":60212,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 18:24:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pic4 {"asset_file_name":"pic4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 18:19:32 +0700","media_folder_id":249,"description":"picture","updated_at":"2017/01/31 18:19:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 18:19:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56387,"id":60211,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 18:19:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pic2 {"asset_file_name":"pic2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 18:17:05 +0700","media_folder_id":249,"description":"picture","updated_at":"2017/01/31 18:17:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 18:17:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33597,"id":60210,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 18:17:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pic1 {"asset_file_name":"pic1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 18:13:59 +0700","media_folder_id":249,"description":"picture","updated_at":"2017/01/31 18:13:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 18:13:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38110,"id":60209,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 18:13:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_cat2 {"asset_file_name":"cat2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 13:09:13 +0700","media_folder_id":249,"description":"cat","updated_at":"2016/06/01 13:09:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 13:09:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16726,"id":58015,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 13:09:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_cat1 {"asset_file_name":"cat1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 13:08:47 +0700","media_folder_id":249,"description":"cat","updated_at":"2016/06/01 13:08:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 13:08:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8495,"id":58014,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 13:08:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: