นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_thumb_13082015090205_0 {"asset_file_name":"thumb_13082015090205_0.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/03/12 12:13:23 +0700","media_folder_id":249,"description":"jad pai","updated_at":"2017/03/12 12:13:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/12 12:13:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16958,"id":60543,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/12 12:13:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_egg2 {"asset_file_name":"egg2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/03/12 11:39:47 +0700","media_folder_id":249,"description":"egg","updated_at":"2017/03/12 11:39:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/12 11:39:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147552,"id":60542,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/12 11:39:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pic6 {"asset_file_name":"pic6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 18:27:00 +0700","media_folder_id":249,"description":"picture","updated_at":"2017/01/31 18:27:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 18:26:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43174,"id":60213,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 18:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pic5 {"asset_file_name":"pic5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 18:24:44 +0700","media_folder_id":249,"description":"picture","updated_at":"2017/01/31 18:24:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 18:24:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79769,"id":60212,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 18:24:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pic4 {"asset_file_name":"pic4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 18:19:32 +0700","media_folder_id":249,"description":"picture","updated_at":"2017/01/31 18:19:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 18:19:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56387,"id":60211,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 18:19:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pic2 {"asset_file_name":"pic2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 18:17:05 +0700","media_folder_id":249,"description":"picture","updated_at":"2017/01/31 18:17:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 18:17:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33597,"id":60210,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 18:17:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pic1 {"asset_file_name":"pic1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 18:13:59 +0700","media_folder_id":249,"description":"picture","updated_at":"2017/01/31 18:13:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 18:13:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38110,"id":60209,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 18:13:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cat2 {"asset_file_name":"cat2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 13:09:13 +0700","media_folder_id":249,"description":"cat","updated_at":"2016/06/01 13:09:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 13:09:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16726,"id":58015,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 13:09:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cat1 {"asset_file_name":"cat1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 13:08:47 +0700","media_folder_id":249,"description":"cat","updated_at":"2016/06/01 13:08:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 13:08:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8495,"id":58014,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 13:08:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ghost {"asset_file_name":"ghost.jpeg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 13:08:16 +0700","media_folder_id":249,"description":"ghost","updated_at":"2016/06/01 13:08:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 13:08:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9135,"id":58013,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 13:08:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_licence {"asset_file_name":"licence.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 12:57:13 +0700","media_folder_id":249,"description":"licence","updated_at":"2016/06/01 12:57:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 12:57:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56790,"id":58012,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 12:57:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tree8 {"asset_file_name":"tree8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 17:00:44 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 17:00:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 17:00:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":170217,"id":57104,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 17:00:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tree {"asset_file_name":"tree.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 17:00:08 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 17:00:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 17:00:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":148089,"id":57103,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 17:00:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tree7 {"asset_file_name":"tree7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:59:27 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:59:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:59:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167411,"id":57102,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:59:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tree8n {"asset_file_name":"tree8n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:58:51 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:58:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:58:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":157256,"id":57101,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:58:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tree6 {"asset_file_name":"tree6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:58:20 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:58:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:58:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129694,"id":57100,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tree5 {"asset_file_name":"tree5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:57:29 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:57:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:57:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161948,"id":57099,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:57:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tree4 {"asset_file_name":"tree4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:56:58 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:56:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:56:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":172806,"id":57098,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:56:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tree3 {"asset_file_name":"tree3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:56:27 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e34banana","updated_at":"2016/03/14 16:56:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:56:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":132603,"id":57097,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:56:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tree2 {"asset_file_name":"tree2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:55:46 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:55:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:55:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":118974,"id":57096,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:55:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tree1 {"asset_file_name":"tree1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 13:03:04 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree1","updated_at":"2016/03/14 13:03:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 13:03:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":126300,"id":57091,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 13:03:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_yoona-weibo-1 {"asset_file_name":"yoona-weibo-1.png","visibility":2,"modified_at":"2016/02/23 12:59:58 +0700","media_folder_id":249,"description":"yoona","updated_at":"2016/02/23 12:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/02/23 12:59:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":383659,"id":56720,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/23 12:59:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_two {"asset_file_name":"two.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/22 14:03:34 +0700","media_folder_id":249,"description":"cup","updated_at":"2016/02/22 14:03:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/22 14:03:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12265,"id":56696,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/22 14:03:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_glass {"asset_file_name":"glass.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/22 14:03:06 +0700","media_folder_id":249,"description":"cup","updated_at":"2016/02/22 14:03:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/22 14:03:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90645,"id":56695,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/22 14:03:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ceramic-b-font {"asset_file_name":"Ceramic-b-font.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/22 14:02:39 +0700","media_folder_id":249,"description":"cup","updated_at":"2016/02/22 14:02:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/22 14:02:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91032,"id":56694,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/22 14:02:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: