นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_boy {"created_at":"2013/10/04 18:10:22 +0700","asset_file_size":339380,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 18:10:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43100,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e34boy","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:10:22 +0700","asset_file_name":"boy.jpg","updated_at":"2013/10/04 18:10:23 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
  • Small_girl {"created_at":"2013/10/04 18:09:57 +0700","asset_file_size":136268,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 18:09:58 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43099,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"girl","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:09:57 +0700","asset_file_name":"girl.jpg","updated_at":"2013/10/04 18:09:58 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
  • Small_view {"created_at":"2013/10/04 18:09:13 +0700","asset_file_size":180363,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 18:09:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43098,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"view","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:09:13 +0700","asset_file_name":"view.jpg","updated_at":"2013/10/04 18:09:17 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
  • Small_view9 {"created_at":"2013/10/04 18:08:28 +0700","asset_file_size":307050,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 18:08:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43097,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"view","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:08:27 +0700","asset_file_name":"view9.jpg","updated_at":"2013/10/04 18:08:28 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
  • Small_view8 {"created_at":"2013/10/04 18:07:54 +0700","asset_file_size":165540,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 18:07:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43096,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"view","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:07:54 +0700","asset_file_name":"view8.jpg","updated_at":"2013/10/04 18:07:55 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
  • Small_view7 {"created_at":"2013/10/04 18:07:29 +0700","asset_file_size":134161,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 18:07:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43095,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"view","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:07:29 +0700","asset_file_name":"view7.jpg","updated_at":"2013/10/04 18:07:31 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
  • Small_view6 {"created_at":"2013/10/04 18:07:03 +0700","asset_file_size":180927,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 18:07:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43094,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"view","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:07:03 +0700","asset_file_name":"view6.jpg","updated_at":"2013/10/04 18:07:05 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
  • Small_view5 {"created_at":"2013/10/04 18:06:38 +0700","asset_file_size":180507,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 18:06:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43093,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"view","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:06:38 +0700","asset_file_name":"view5.jpg","updated_at":"2013/10/04 18:06:39 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
  • Small_view4 {"created_at":"2013/10/04 18:06:14 +0700","asset_file_size":107963,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/04 18:06:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43092,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"view","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:06:14 +0700","asset_file_name":"view4.jpg","updated_at":"2013/10/04 18:06:15 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: