นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pizza {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/06 16:01:51 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":31672,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35800,"created_at":"2012/09/06 15:50:39 +0700","asset_file_name":"pizza.jpg","updated_at":"2012/09/06 16:01:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/06 15:50:39 +0700","description":"pizza","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_imagesca0hw1ue {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":10272,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35791,"created_at":"2012/09/05 17:36:59 +0700","asset_file_name":"imagesCA0HW1UE.jpeg","updated_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/05 17:36:59 +0700","description":"\u0e35rulic","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_rubik-1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":14987,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35790,"created_at":"2012/09/05 17:36:23 +0700","asset_file_name":"Rubik-1.jpg","updated_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/05 17:36:23 +0700","description":"rulic","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_icon_dukdik_305 {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/03 18:01:22 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":22701,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":35786,"created_at":"2012/09/03 17:28:56 +0700","asset_file_name":"icon_dukdik_305.gif","updated_at":"2012/09/03 18:01:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/03 17:28:56 +0700","description":"sleep","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_the-than15 {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/03 18:01:21 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":240073,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":35785,"created_at":"2012/09/03 17:28:25 +0700","asset_file_name":"the-than15.gif","updated_at":"2012/09/03 18:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/03 17:28:25 +0700","description":"korea","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_the-than243 {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/30 18:01:23 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":54276,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":35757,"created_at":"2012/08/30 17:39:10 +0700","asset_file_name":"the-than243.gif","updated_at":"2012/08/30 18:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/30 17:39:10 +0700","description":"girl","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_the-than167 {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/30 18:01:22 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":4117,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":35756,"created_at":"2012/08/30 17:38:21 +0700","asset_file_name":"the-than167.gif","updated_at":"2012/08/30 18:01:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/30 17:38:21 +0700","description":"sun","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_talk02 {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/30 17:01:36 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":25273,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35755,"created_at":"2012/08/30 16:41:26 +0700","asset_file_name":"talk02.jpg","updated_at":"2012/08/30 17:01:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/30 16:41:26 +0700","description":"good","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_alone {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/29 12:01:41 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":59423,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35737,"created_at":"2012/08/29 11:29:26 +0700","asset_file_name":"Alone.JPG","updated_at":"2012/08/29 12:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/29 11:29:26 +0700","description":"alone","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: