นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mon_i2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/29 12:01:40 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":88219,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35736,"created_at":"2012/08/29 11:28:42 +0700","asset_file_name":"mon_I2.JPG","updated_at":"2012/08/29 12:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/29 11:28:42 +0700","description":"mon_I","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_mon_i {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/29 12:01:31 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":82587,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35735,"created_at":"2012/08/29 11:14:32 +0700","asset_file_name":"mon_I.JPG","updated_at":"2012/08/29 12:01:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/29 11:14:32 +0700","description":"pattaya1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_yes {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/23 16:01:33 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":168310,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":35720,"created_at":"2012/08/23 15:17:18 +0700","asset_file_name":"yes.gif","updated_at":"2012/08/23 16:01:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/23 15:17:18 +0700","description":"yes","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_4f62f14900393 {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/23 15:01:25 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":141013,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":35718,"created_at":"2012/08/23 14:24:58 +0700","asset_file_name":"4f62f14900393.gif","updated_at":"2012/08/23 15:01:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/23 14:24:58 +0700","description":"redbowtwo","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_4f62f0f453131 {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/23 14:01:40 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":168310,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":35717,"created_at":"2012/08/23 13:51:22 +0700","asset_file_name":"4f62f0f453131.gif","updated_at":"2012/08/23 14:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/23 13:51:22 +0700","description":"redbow","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_4a3f681e83e4a {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/23 14:01:39 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":49614,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":35716,"created_at":"2012/08/23 13:22:00 +0700","asset_file_name":"4a3f681e83e4a.gif","updated_at":"2012/08/23 14:01:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/23 13:22:00 +0700","description":"run","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_p1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/08/18 17:01:21 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":28353,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35681,"created_at":"2012/08/18 16:23:19 +0700","asset_file_name":"p1.jpg","updated_at":"2012/08/18 17:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/18 16:23:19 +0700","description":"child","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1021 {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/31 12:02:28 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":47861,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":35486,"created_at":"2012/07/31 11:51:40 +0700","asset_file_name":"1021.gif","updated_at":"2012/07/31 12:02:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/31 11:51:40 +0700","description":"smile","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pencil {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/17 18:01:28 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":69127,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35380,"created_at":"2012/07/17 17:47:45 +0700","asset_file_name":"pencil.jpg","updated_at":"2012/07/17 18:01:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/17 17:47:45 +0700","description":"pencil","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: