นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_news7-3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/14 17:08:01 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":54670,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":35351,"created_at":"2012/07/14 17:07:59 +0700","asset_file_name":"news7-3.jpeg","updated_at":"2012/07/14 17:08:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/14 17:07:59 +0700","description":"office","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_india {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/12 16:02:22 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":32986,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":35343,"created_at":"2012/07/12 16:00:21 +0700","asset_file_name":"india.jpg","updated_at":"2012/07/12 16:02:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/12 16:00:21 +0700","description":"india","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_170452-candy {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/12 16:02:08 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":29785,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":35342,"created_at":"2012/07/12 15:37:57 +0700","asset_file_name":"170452-candy.jpeg","updated_at":"2012/07/12 16:02:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/12 15:37:57 +0700","description":"candy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_170450-candy {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/12 14:02:36 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":104862,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":35341,"created_at":"2012/07/12 14:02:33 +0700","asset_file_name":"170450-candy.jpeg","updated_at":"2012/07/12 14:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/12 14:02:33 +0700","description":"candy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1_display {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/12 14:01:41 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":32266,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":35340,"created_at":"2012/07/12 13:57:46 +0700","asset_file_name":"1_display.jpg","updated_at":"2012/07/12 14:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/12 13:57:46 +0700","description":"india","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_beauty-eyes {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/30 15:01:06 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":117128,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35192,"created_at":"2012/06/30 14:19:22 +0700","asset_file_name":"beauty-eyes.jpg","updated_at":"2012/06/30 15:01:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/30 14:19:22 +0700","description":"beauty","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_candy {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/27 18:01:23 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":296084,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35172,"created_at":"2012/06/27 17:56:48 +0700","asset_file_name":"candy.jpg","updated_at":"2012/06/27 18:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/27 17:56:48 +0700","description":"candy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_koro {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/27 17:01:14 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":24122,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35168,"created_at":"2012/06/27 16:22:21 +0700","asset_file_name":"koro.jpg","updated_at":"2012/06/27 17:01:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/27 16:22:21 +0700","description":"koro","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_yellow {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/19 17:01:18 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":44673,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35089,"created_at":"2012/06/19 16:36:11 +0700","asset_file_name":"yellow.jpg","updated_at":"2012/06/19 17:01:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/19 16:36:11 +0700","description":"yellow","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: