นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ghost {"asset_file_name":"ghost.jpeg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 13:08:16 +0700","media_folder_id":249,"description":"ghost","updated_at":"2016/06/01 13:08:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 13:08:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9135,"id":58013,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 13:08:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_licence {"asset_file_name":"licence.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 12:57:13 +0700","media_folder_id":249,"description":"licence","updated_at":"2016/06/01 12:57:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 12:57:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56790,"id":58012,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 12:57:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tree8 {"asset_file_name":"tree8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 17:00:44 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 17:00:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 17:00:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":170217,"id":57104,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 17:00:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tree {"asset_file_name":"tree.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 17:00:08 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 17:00:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 17:00:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":148089,"id":57103,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 17:00:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tree7 {"asset_file_name":"tree7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:59:27 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:59:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:59:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167411,"id":57102,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:59:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tree8n {"asset_file_name":"tree8n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:58:51 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:58:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:58:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":157256,"id":57101,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:58:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tree6 {"asset_file_name":"tree6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:58:20 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:58:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:58:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129694,"id":57100,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tree5 {"asset_file_name":"tree5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:57:29 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:57:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:57:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161948,"id":57099,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:57:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tree4 {"asset_file_name":"tree4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:56:58 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:56:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:56:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":172806,"id":57098,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:56:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: