นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_hello-kitty {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/14 15:01:32 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":71099,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":35068,"created_at":"2012/06/14 14:57:20 +0700","asset_file_name":"hello-kitty.gif","updated_at":"2012/06/14 15:01:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/14 14:57:20 +0700","description":"kitty","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_question-mark {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/14 15:01:30 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":90160,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35067,"created_at":"2012/06/14 14:49:45 +0700","asset_file_name":"question-mark.jpg","updated_at":"2012/06/14 15:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/14 14:49:45 +0700","description":"question","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_clock {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/13 17:01:42 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":45011,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35057,"created_at":"2012/06/13 16:47:17 +0700","asset_file_name":"clock.jpg","updated_at":"2012/06/13 17:01:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/13 16:47:17 +0700","description":"clock","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_cartoon-boy-reading-big-book-thumb18122404 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/12 18:01:24 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":32949,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35055,"created_at":"2012/06/12 17:47:34 +0700","asset_file_name":"cartoon-boy-reading-big-book-thumb18122404.jpg","updated_at":"2012/06/12 18:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/12 17:47:34 +0700","description":"boy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_papamama1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/01 15:01:37 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":334904,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":34539,"created_at":"2012/05/01 13:52:10 +0700","asset_file_name":"papamama1.JPG","updated_at":"2012/05/01 15:01:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/01 14:17:14 +0700","description":"papamama1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_img_0753 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/01 14:01:27 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":863516,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":34534,"created_at":"2012/05/01 13:32:00 +0700","asset_file_name":"IMG_0753.jpg","updated_at":"2012/05/01 14:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/01 13:32:00 +0700","description":"solove","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_65 {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/03 17:26:03 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":16438,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":34343,"created_at":"2012/03/30 13:28:22 +0700","asset_file_name":"65.gif","updated_at":"2012/04/03 17:26:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/30 13:28:22 +0700","description":"bird","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_newyoona {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/19 14:08:23 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":18727,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34292,"created_at":"2012/03/22 12:49:34 +0700","asset_file_name":"newyoona.jpg","updated_at":"2014/01/19 14:08:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/19 14:08:21 +0700","description":"yoona","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_car {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/16 18:56:27 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":65561,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":34251,"created_at":"2012/03/16 18:56:22 +0700","asset_file_name":"car.jpg","updated_at":"2012/03/16 18:56:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/16 18:56:22 +0700","description":"car","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: