นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20th_01 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/05 10:56:15 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":24618,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33973,"created_at":"2012/03/05 10:56:13 +0700","asset_file_name":"20th_01.jpg","updated_at":"2012/03/05 10:56:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/05 10:56:13 +0700","description":"theBoys","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sister {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/22 18:46:38 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":166930,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33793,"created_at":"2012/02/22 18:46:35 +0700","asset_file_name":"sister.jpeg","updated_at":"2012/02/22 18:46:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/22 18:46:35 +0700","description":"sister","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_fight {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/06 16:54:17 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":41835,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33405,"created_at":"2012/02/06 16:54:15 +0700","asset_file_name":"fight.jpeg","updated_at":"2012/02/06 16:54:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/06 16:54:15 +0700","description":"\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_strawberry {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/31 15:03:25 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":23262,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33169,"created_at":"2012/01/31 15:03:24 +0700","asset_file_name":"strawberry.jpeg","updated_at":"2012/01/31 15:03:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/31 15:03:24 +0700","description":"\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_224784 {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/31 14:55:23 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":19965,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33168,"created_at":"2012/01/31 14:55:19 +0700","asset_file_name":"224784.jpeg","updated_at":"2012/01/31 14:55:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/31 14:55:19 +0700","description":"\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_หมวย {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:47:59 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":14911,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27139,"created_at":"2011/02/05 19:35:27 +0700","asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e22.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:47:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:28 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e22\u0e08\u0e30\u0e1e\u0e39\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_อวยพร {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":159885,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":27050,"created_at":"2011/01/29 09:57:38 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e23.gif","updated_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:24 +0700","description":"\u0e2d\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_รวยเฮ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":41678,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":27049,"created_at":"2011/01/29 09:57:13 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2e.gif","updated_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:24 +0700","description":"\u0e2d\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_หมวย {"commentable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":61431,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":27048,"created_at":"2011/01/29 09:56:22 +0700","asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e22.gif","updated_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:24 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e22\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: