นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_แอปเปิ้ลปั่น {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:42:16 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":50493,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23189,"created_at":"2010/06/04 12:32:26 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:42:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:57 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:42:15 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":2055270,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":23187,"created_at":"2010/06/04 12:15:51 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e01\u0e32\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22.bmp","updated_at":"2011/06/01 16:42:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:57 +0700","description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e21\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_lunarsea5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:27:27 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":128854,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":19267,"created_at":"2009/12/11 18:37:11 +0700","asset_file_name":"lunarsea5.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:27:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:57 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pp60 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:26:49 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":116240,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":19189,"created_at":"2009/12/09 16:56:40 +0700","asset_file_name":"pp60.gif","updated_at":"2011/05/31 18:26:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:53 +0700","description":"\u0e08\u0e34\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e46","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_88888888888-iykim2000 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:20:35 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":193358,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":18661,"created_at":"2009/11/13 09:10:52 +0700","asset_file_name":"88888888888-iykim2000.gif","updated_at":"2011/05/31 18:20:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:04 +0700","description":"\u003Cp\u003Eiykim\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_untitled-bec6c0ccc4dcb3d6bcadbcf6c1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:20:33 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":119861,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":18660,"created_at":"2009/11/13 09:09:37 +0700","asset_file_name":"untitled-BEC6C0CCC4DCB3D6BCADBCF6C1.gif","updated_at":"2011/05/31 18:20:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:04 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_smile {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:20:30 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":111666,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":18655,"created_at":"2009/11/12 17:37:00 +0700","asset_file_name":"smile.gif","updated_at":"2011/05/31 18:20:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:04 +0700","description":"\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_webjong_cartoon_girl_1194120_top {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:20:22 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":43288,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":18652,"created_at":"2009/11/12 17:18:10 +0700","asset_file_name":"webjong_cartoon_girl_1194120_top.jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:20:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:03 +0700","description":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_title_12 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:27:49 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":11805,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5074,"created_at":"2008/03/10 18:34:13 +0700","asset_file_name":"title_12.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:27:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:09 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e04","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: