นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_title_06 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:27:48 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":7698,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5073,"created_at":"2008/03/10 18:21:49 +0700","asset_file_name":"title_06.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:27:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:09 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e04","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_title_11 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:27:48 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":10026,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5072,"created_at":"2008/03/10 18:19:33 +0700","asset_file_name":"title_11.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:27:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:09 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e04","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_title_13 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:27:47 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":9343,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5071,"created_at":"2008/03/10 17:21:15 +0700","asset_file_name":"title_13.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:27:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:09 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e04","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_title_10 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:27:44 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":7482,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5068,"created_at":"2008/03/10 16:52:44 +0700","asset_file_name":"title_10.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:27:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:09 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e04","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:36:39 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":1324590,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":4638,"created_at":"2008/02/25 17:47:15 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e01\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e07.bmp","updated_at":"2011/06/01 15:36:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:09 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e46","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:36:39 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":1983966,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":4637,"created_at":"2008/02/25 17:46:29 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e01\u0e32.bmp","updated_at":"2011/06/01 15:36:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:09 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e44\u0e1b\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_อาเกา {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:34:22 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":23744,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2695,"created_at":"2008/01/04 17:44:56 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e01\u0e32.JPG","updated_at":"2011/06/01 15:34:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:45 +0700","description":"\u0e25\u0e31\u0e49\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ranya {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":25919,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2694,"created_at":"2008/01/04 17:43:15 +0700","asset_file_name":"ranya.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","description":"ranya","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sao {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:16 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":24014,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2693,"created_at":"2008/01/04 17:42:50 +0700","asset_file_name":"sao.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:03:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","description":"sao","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: