นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_lang {"asset_file_name":"lang.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:03:16 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e01\u0e32","updated_at":"2011/05/31 15:03:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/04 17:41:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18289,"id":2692,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ผดา {"asset_file_name":"\u0e1c\u0e14\u0e32.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:34:22 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e1c\u0e14\u0e32","updated_at":"2011/06/01 15:34:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/04 17:40:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25664,"id":2691,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_คูปอง1 {"asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e1b\u0e2d\u0e071.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:33:25 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e04\u0e39\u0e1b\u0e2d\u0e07","updated_at":"2011/06/01 15:33:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2007/12/07 09:14:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5455,"id":1401,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_1545-1 {"asset_file_name":"IMG_1545-1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e28\u0e32\u0e25\u0e32\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/06 13:17:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16857,"id":1334,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_1540-1 {"asset_file_name":"IMG_1540-1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e28\u0e32\u0e25\u0e32\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/06 13:15:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9080,"id":1331,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_1535-1 {"asset_file_name":"IMG_1535-1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:44:37 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e1b\u0e39\u0e48\u0e17\u0e27\u0e14","updated_at":"2011/05/31 14:44:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/06 13:14:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10776,"id":1328,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_1531-1 {"asset_file_name":"IMG_1531-1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:44:13 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e27\u0e22","updated_at":"2011/05/31 14:44:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/06 13:11:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11214,"id":1324,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_1530-1 {"asset_file_name":"IMG_1530-1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:43:55 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e40\u0e08\u0e14\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","updated_at":"2011/05/31 14:43:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/06 13:10:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10366,"id":1320,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_1524-1 {"asset_file_name":"IMG_1524-1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:43:32 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e43\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46","updated_at":"2011/05/31 14:43:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/06 13:04:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19222,"id":1315,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: