นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_1523 {"asset_file_name":"IMG_1523.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e1e\u0e23","updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/06 12:32:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":20122,"id":1304,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: