นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_1523 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","id":1304,"media_folder_id":249,"commentable":true,"asset_file_name":"IMG_1523.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/06 12:32:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","description":"\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e1e\u0e23","asset_file_size":20122}
ขนาดย่อ: