นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tree3 {"asset_file_name":"tree3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:56:27 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e34banana","updated_at":"2016/03/14 16:56:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:56:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":132603,"id":57097,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:56:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tree2 {"asset_file_name":"tree2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 16:55:46 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree","updated_at":"2016/03/14 16:55:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 16:55:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":118974,"id":57096,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 16:55:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tree1 {"asset_file_name":"tree1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/14 13:03:04 +0700","media_folder_id":249,"description":"tree1","updated_at":"2016/03/14 13:03:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/14 13:03:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":126300,"id":57091,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/14 13:03:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_yoona-weibo-1 {"asset_file_name":"yoona-weibo-1.png","visibility":2,"modified_at":"2016/02/23 12:59:58 +0700","media_folder_id":249,"description":"yoona","updated_at":"2016/02/23 12:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/02/23 12:59:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":383659,"id":56720,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/23 12:59:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_two {"asset_file_name":"two.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/22 14:03:34 +0700","media_folder_id":249,"description":"cup","updated_at":"2016/02/22 14:03:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/22 14:03:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12265,"id":56696,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/22 14:03:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_glass {"asset_file_name":"glass.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/22 14:03:06 +0700","media_folder_id":249,"description":"cup","updated_at":"2016/02/22 14:03:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/22 14:03:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90645,"id":56695,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/22 14:03:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ceramic-b-font {"asset_file_name":"Ceramic-b-font.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/22 14:02:39 +0700","media_folder_id":249,"description":"cup","updated_at":"2016/02/22 14:02:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/22 14:02:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91032,"id":56694,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/22 14:02:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_cup17 {"asset_file_name":"cup17.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/22 14:02:08 +0700","media_folder_id":249,"description":"cup","updated_at":"2016/02/22 14:02:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/22 14:02:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33574,"id":56693,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/22 14:02:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_en5 {"asset_file_name":"en5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/26 21:23:41 +0700","media_folder_id":249,"description":"envelop","updated_at":"2016/01/26 21:23:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/26 21:23:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75753,"id":56363,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/26 21:23:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: