นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_en4 {"asset_file_name":"en4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/26 21:23:00 +0700","media_folder_id":249,"description":"envelop","updated_at":"2016/01/26 21:23:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/26 21:22:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71630,"id":56362,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/26 21:22:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_en1 {"asset_file_name":"en1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/26 21:22:19 +0700","media_folder_id":249,"description":"envelop","updated_at":"2016/01/26 21:22:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/26 21:22:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62760,"id":56361,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/26 21:22:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_en {"asset_file_name":"en.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/26 21:21:28 +0700","media_folder_id":249,"description":"envelop","updated_at":"2016/01/26 21:21:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/26 21:21:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94171,"id":56360,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/26 21:21:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_112615860 {"asset_file_name":"112615860.jpeg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/24 13:00:06 +0700","media_folder_id":249,"description":"china","updated_at":"2015/12/24 13:00:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/24 12:43:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36932,"id":55934,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/24 12:43:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_19 {"asset_file_name":"19.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/24 12:57:25 +0700","media_folder_id":249,"description":"china","updated_at":"2015/12/24 12:57:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/24 12:42:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32506,"id":55933,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/24 12:42:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_river5 {"asset_file_name":"river5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/23 13:10:33 +0700","media_folder_id":249,"description":"river","updated_at":"2015/11/23 13:10:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/23 13:10:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":185437,"id":55543,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/23 13:10:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_river4 {"asset_file_name":"river4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/23 13:09:22 +0700","media_folder_id":249,"description":"river","updated_at":"2015/11/23 13:09:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/23 13:09:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":177510,"id":55542,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/23 13:09:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_river3 {"asset_file_name":"river3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/23 13:08:36 +0700","media_folder_id":249,"description":"river","updated_at":"2015/11/23 13:08:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/23 13:08:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":184149,"id":55541,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/23 13:08:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_river2 {"asset_file_name":"river2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/23 13:07:55 +0700","media_folder_id":249,"description":"river","updated_at":"2015/11/23 13:07:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/23 13:07:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147621,"id":55540,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/23 13:07:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: