นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pizza {"created_at":"2012/09/06 15:50:39 +0700","asset_file_size":31672,"commentable":true,"modified_at":"2012/09/06 16:01:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35800,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"pizza","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/06 15:50:39 +0700","asset_file_name":"pizza.jpg","updated_at":"2012/09/06 16:01:51 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_imagesca0hw1ue {"created_at":"2012/09/05 17:36:59 +0700","asset_file_size":10272,"commentable":true,"modified_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35791,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e35rulic","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/05 17:36:59 +0700","asset_file_name":"imagesCA0HW1UE.jpeg","updated_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_rubik-1 {"created_at":"2012/09/05 17:36:23 +0700","asset_file_size":14987,"commentable":true,"modified_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35790,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"rulic","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/05 17:36:23 +0700","asset_file_name":"Rubik-1.jpg","updated_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_icon_dukdik_305 {"created_at":"2012/09/03 17:28:56 +0700","asset_file_size":22701,"commentable":true,"modified_at":"2012/09/03 18:01:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35786,"asset_content_type":"image/gif","description":"sleep","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/03 17:28:56 +0700","asset_file_name":"icon_dukdik_305.gif","updated_at":"2012/09/03 18:01:22 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_the-than15 {"created_at":"2012/09/03 17:28:25 +0700","asset_file_size":240073,"commentable":true,"modified_at":"2012/09/03 18:01:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35785,"asset_content_type":"image/gif","description":"korea","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/03 17:28:25 +0700","asset_file_name":"the-than15.gif","updated_at":"2012/09/03 18:01:21 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_the-than243 {"created_at":"2012/08/30 17:39:10 +0700","asset_file_size":54276,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/30 18:01:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35757,"asset_content_type":"image/gif","description":"girl","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/30 17:39:10 +0700","asset_file_name":"the-than243.gif","updated_at":"2012/08/30 18:01:23 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_the-than167 {"created_at":"2012/08/30 17:38:21 +0700","asset_file_size":4117,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/30 18:01:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35756,"asset_content_type":"image/gif","description":"sun","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/30 17:38:21 +0700","asset_file_name":"the-than167.gif","updated_at":"2012/08/30 18:01:22 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_talk02 {"created_at":"2012/08/30 16:41:26 +0700","asset_file_size":25273,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/30 17:01:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35755,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"good","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/30 16:41:26 +0700","asset_file_name":"talk02.jpg","updated_at":"2012/08/30 17:01:36 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_alone {"created_at":"2012/08/29 11:29:26 +0700","asset_file_size":59423,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/29 12:01:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35737,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"alone","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/29 11:29:26 +0700","asset_file_name":"Alone.JPG","updated_at":"2012/08/29 12:01:41 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_mon_i2 {"created_at":"2012/08/29 11:28:42 +0700","asset_file_size":88219,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/29 12:01:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35736,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"mon_I","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/29 11:28:42 +0700","asset_file_name":"mon_I2.JPG","updated_at":"2012/08/29 12:01:40 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_mon_i {"created_at":"2012/08/29 11:14:32 +0700","asset_file_size":82587,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/29 12:01:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35735,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"pattaya1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/29 11:14:32 +0700","asset_file_name":"mon_I.JPG","updated_at":"2012/08/29 12:01:31 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_yes {"created_at":"2012/08/23 15:17:18 +0700","asset_file_size":168310,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/23 16:01:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35720,"asset_content_type":"image/gif","description":"yes","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/23 15:17:18 +0700","asset_file_name":"yes.gif","updated_at":"2012/08/23 16:01:33 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_4f62f14900393 {"created_at":"2012/08/23 14:24:58 +0700","asset_file_size":141013,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/23 15:01:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35718,"asset_content_type":"image/gif","description":"redbowtwo","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/23 14:24:58 +0700","asset_file_name":"4f62f14900393.gif","updated_at":"2012/08/23 15:01:25 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_4f62f0f453131 {"created_at":"2012/08/23 13:51:22 +0700","asset_file_size":168310,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/23 14:01:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35717,"asset_content_type":"image/gif","description":"redbow","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/23 13:51:22 +0700","asset_file_name":"4f62f0f453131.gif","updated_at":"2012/08/23 14:01:40 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_4a3f681e83e4a {"created_at":"2012/08/23 13:22:00 +0700","asset_file_size":49614,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/23 14:01:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35716,"asset_content_type":"image/gif","description":"run","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/23 13:22:00 +0700","asset_file_name":"4a3f681e83e4a.gif","updated_at":"2012/08/23 14:01:39 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_p1 {"created_at":"2012/08/18 16:23:19 +0700","asset_file_size":28353,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/18 17:01:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35681,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"child","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/18 16:23:19 +0700","asset_file_name":"p1.jpg","updated_at":"2012/08/18 17:01:21 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_1021 {"created_at":"2012/07/31 11:51:40 +0700","asset_file_size":47861,"commentable":true,"modified_at":"2012/07/31 12:02:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35486,"asset_content_type":"image/gif","description":"smile","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/31 11:51:40 +0700","asset_file_name":"1021.gif","updated_at":"2012/07/31 12:02:28 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_pencil {"created_at":"2012/07/17 17:47:45 +0700","asset_file_size":69127,"commentable":true,"modified_at":"2012/07/17 18:01:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35380,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"pencil","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/17 17:47:45 +0700","asset_file_name":"pencil.jpg","updated_at":"2012/07/17 18:01:28 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_news7-3 {"created_at":"2012/07/14 17:07:59 +0700","asset_file_size":54670,"commentable":true,"modified_at":"2012/07/14 17:08:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35351,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"office","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/14 17:07:59 +0700","asset_file_name":"news7-3.jpeg","updated_at":"2012/07/14 17:08:01 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_india {"created_at":"2012/07/12 16:00:21 +0700","asset_file_size":32986,"commentable":true,"modified_at":"2012/07/12 16:02:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35343,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"india","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/12 16:00:21 +0700","asset_file_name":"india.jpg","updated_at":"2012/07/12 16:02:22 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_170452-candy {"created_at":"2012/07/12 15:37:57 +0700","asset_file_size":29785,"commentable":true,"modified_at":"2012/07/12 16:02:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35342,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"candy","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/12 15:37:57 +0700","asset_file_name":"170452-candy.jpeg","updated_at":"2012/07/12 16:02:08 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_170450-candy {"created_at":"2012/07/12 14:02:33 +0700","asset_file_size":104862,"commentable":true,"modified_at":"2012/07/12 14:02:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35341,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"candy","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/12 14:02:33 +0700","asset_file_name":"170450-candy.jpeg","updated_at":"2012/07/12 14:02:36 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_1_display {"created_at":"2012/07/12 13:57:46 +0700","asset_file_size":32266,"commentable":true,"modified_at":"2012/07/12 14:01:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35340,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"india","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/12 13:57:46 +0700","asset_file_name":"1_display.jpg","updated_at":"2012/07/12 14:01:41 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_beauty-eyes {"created_at":"2012/06/30 14:19:22 +0700","asset_file_size":117128,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/30 15:01:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35192,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"beauty","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/30 14:19:22 +0700","asset_file_name":"beauty-eyes.jpg","updated_at":"2012/06/30 15:01:06 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_candy {"created_at":"2012/06/27 17:56:48 +0700","asset_file_size":296084,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/27 18:01:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35172,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"candy","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/27 17:56:48 +0700","asset_file_name":"candy.jpg","updated_at":"2012/06/27 18:01:23 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_koro {"created_at":"2012/06/27 16:22:21 +0700","asset_file_size":24122,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/27 17:01:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35168,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"koro","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/27 16:22:21 +0700","asset_file_name":"koro.jpg","updated_at":"2012/06/27 17:01:14 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_yellow {"created_at":"2012/06/19 16:36:11 +0700","asset_file_size":44673,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/19 17:01:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35089,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"yellow","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/19 16:36:11 +0700","asset_file_name":"yellow.jpg","updated_at":"2012/06/19 17:01:18 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_hello-kitty {"created_at":"2012/06/14 14:57:20 +0700","asset_file_size":71099,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/14 15:01:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35068,"asset_content_type":"image/gif","description":"kitty","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/14 14:57:20 +0700","asset_file_name":"hello-kitty.gif","updated_at":"2012/06/14 15:01:32 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_question-mark {"created_at":"2012/06/14 14:49:45 +0700","asset_file_size":90160,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/14 15:01:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35067,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"question","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/14 14:49:45 +0700","asset_file_name":"question-mark.jpg","updated_at":"2012/06/14 15:01:30 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_clock {"created_at":"2012/06/13 16:47:17 +0700","asset_file_size":45011,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/13 17:01:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35057,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"clock","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/13 16:47:17 +0700","asset_file_name":"clock.jpg","updated_at":"2012/06/13 17:01:42 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_cartoon-boy-reading-big-book-thumb18122404 {"created_at":"2012/06/12 17:47:34 +0700","asset_file_size":32949,"commentable":true,"modified_at":"2012/06/12 18:01:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35055,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"boy","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/12 17:47:34 +0700","asset_file_name":"cartoon-boy-reading-big-book-thumb18122404.jpg","updated_at":"2012/06/12 18:01:24 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_papamama1 {"created_at":"2012/05/01 13:52:10 +0700","asset_file_size":334904,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/01 15:01:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34539,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"papamama1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/01 14:17:14 +0700","asset_file_name":"papamama1.JPG","updated_at":"2012/05/01 15:01:37 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_0753 {"created_at":"2012/05/01 13:32:00 +0700","asset_file_size":863516,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/01 14:01:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34534,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"solove","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/01 13:32:00 +0700","asset_file_name":"IMG_0753.jpg","updated_at":"2012/05/01 14:01:27 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_65 {"created_at":"2012/03/30 13:28:22 +0700","asset_file_size":16438,"commentable":true,"modified_at":"2012/04/03 17:26:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34343,"asset_content_type":"image/gif","description":"bird","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/30 13:28:22 +0700","asset_file_name":"65.gif","updated_at":"2012/04/03 17:26:03 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_newyoona {"created_at":"2012/03/22 12:49:34 +0700","asset_file_size":18727,"commentable":true,"modified_at":"2014/01/19 14:08:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34292,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"yoona","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/19 14:08:21 +0700","asset_file_name":"newyoona.jpg","updated_at":"2014/01/19 14:08:23 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_car {"created_at":"2012/03/16 18:56:22 +0700","asset_file_size":65561,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/16 18:56:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34251,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"car","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/16 18:56:22 +0700","asset_file_name":"car.jpg","updated_at":"2012/03/16 18:56:27 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: