นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_dscn0284 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/18 09:30:31 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":241675,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42819,"created_at":"2013/09/18 09:30:27 +0700","asset_file_name":"DSCN0284.JPG","updated_at":"2013/09/18 09:30:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/18 09:30:27 +0700","description":"holiday","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sent {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/01 16:21:51 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":38698,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42511,"created_at":"2013/09/01 16:21:48 +0700","asset_file_name":"sent.JPG","updated_at":"2013/09/01 16:21:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/01 16:21:48 +0700","description":"sample","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_detroy {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/01 16:04:07 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":119496,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42510,"created_at":"2013/09/01 16:04:05 +0700","asset_file_name":"detroy.jpg","updated_at":"2013/09/01 16:04:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/01 16:04:05 +0700","description":"sample","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sample3 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/01 16:03:26 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":130843,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42509,"created_at":"2013/09/01 16:03:25 +0700","asset_file_name":"sample3.jpg","updated_at":"2013/09/01 16:03:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/01 16:03:25 +0700","description":"sample","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sample2 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/01 16:02:49 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":110885,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42508,"created_at":"2013/09/01 16:02:47 +0700","asset_file_name":"sample2.jpg","updated_at":"2013/09/01 16:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/01 16:02:47 +0700","description":"sanple","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sample1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/09/01 16:02:01 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":127205,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":42507,"created_at":"2013/09/01 16:01:55 +0700","asset_file_name":"sample1.jpg","updated_at":"2013/09/01 16:02:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/01 16:01:55 +0700","description":"sample","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/29 17:44:03 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":437358,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":42433,"created_at":"2013/08/29 17:43:58 +0700","asset_file_name":"kerera11.bmp","updated_at":"2013/08/29 17:44:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/29 17:43:57 +0700","description":"ketera","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/16 11:00:03 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":906014,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":42162,"created_at":"2013/08/16 10:59:58 +0700","asset_file_name":"tableketera.bmp","updated_at":"2013/08/16 11:00:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/16 10:59:58 +0700","description":"ketera1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/16 10:50:49 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":812790,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":42161,"created_at":"2013/08/16 10:50:45 +0700","asset_file_name":"ketara_2.bmp","updated_at":"2013/08/16 10:50:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/16 10:50:45 +0700","description":"ketera","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/08 14:29:34 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":649430,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":41938,"created_at":"2013/08/08 14:29:31 +0700","asset_file_name":"mail1.bmp","updated_at":"2013/08/08 14:29:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/08 14:29:31 +0700","description":"mail","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/08 14:18:36 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":479678,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":41936,"created_at":"2013/08/08 14:18:34 +0700","asset_file_name":"mail.bmp","updated_at":"2013/08/08 14:18:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/08 14:18:34 +0700","description":"mail","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_evm00322 {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/08 13:04:03 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":43779,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":41932,"created_at":"2013/08/08 13:03:57 +0700","asset_file_name":"evm00322.gif","updated_at":"2013/08/08 13:04:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/08 13:03:57 +0700","description":"flower","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ketera {"commentable":true,"modified_at":"2013/08/05 08:59:33 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":104172,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41842,"created_at":"2013/08/05 08:59:30 +0700","asset_file_name":"ketera.JPG","updated_at":"2013/08/05 08:59:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/05 08:59:30 +0700","description":"ketera","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_4f62f11f14086 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/10 17:08:28 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":15486,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":41294,"created_at":"2013/07/10 17:08:25 +0700","asset_file_name":"4f62f11f14086.gif","updated_at":"2013/07/10 17:08:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/10 17:08:25 +0700","description":"redgirl","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sample {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/01 18:47:34 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":83368,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41097,"created_at":"2013/07/01 18:47:31 +0700","asset_file_name":"sample.JPG","updated_at":"2013/07/01 18:47:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/01 18:47:31 +0700","description":"sample","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_4f62f15fe6ea8 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/01 18:46:03 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":60607,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":41096,"created_at":"2013/07/01 18:46:01 +0700","asset_file_name":"4f62f15fe6ea8.gif","updated_at":"2013/07/01 18:46:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/01 18:46:01 +0700","description":"red","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_4bf271ada6cdb {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/04 17:43:11 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":12030,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40377,"created_at":"2013/06/04 17:43:10 +0700","asset_file_name":"4bf271ada6cdb.jpg","updated_at":"2013/06/04 17:43:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/04 17:43:09 +0700","description":"cat","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_leeminoh {"commentable":true,"modified_at":"2013/05/24 21:01:40 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":31441,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40056,"created_at":"2013/05/24 21:01:39 +0700","asset_file_name":"leeminoh.jpg","updated_at":"2013/05/24 21:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/24 21:01:39 +0700","description":"leeniono","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sakid_ani_0 {"commentable":true,"modified_at":"2013/05/19 08:52:50 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":43206,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39941,"created_at":"2013/05/19 08:52:47 +0700","asset_file_name":"sakid_ani_0.out.jpg","updated_at":"2013/05/19 08:52:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/19 08:52:47 +0700","description":"office","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_yoona-innisfree-girls-generationsnsd {"commentable":true,"modified_at":"2013/05/16 22:53:42 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":109566,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39915,"created_at":"2013/05/16 22:53:39 +0700","asset_file_name":"Yoona-Innisfree-girls-generationsnsd.jpg","updated_at":"2013/05/16 22:53:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/16 22:53:39 +0700","description":"yoona","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_house5 {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/25 16:58:49 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":186114,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39598,"created_at":"2013/04/25 16:58:44 +0700","asset_file_name":"house5.jpg","updated_at":"2013/04/25 16:58:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/25 16:58:43 +0700","description":"house","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_house7 {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/25 16:58:15 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":101099,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39597,"created_at":"2013/04/25 16:58:09 +0700","asset_file_name":"house7.jpg","updated_at":"2013/04/25 16:58:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/25 16:58:09 +0700","description":"house","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_house3 {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/25 16:57:39 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":22538,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39596,"created_at":"2013/04/25 16:57:32 +0700","asset_file_name":"house3.jpg","updated_at":"2013/04/25 16:57:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/25 16:57:31 +0700","description":"\u0e49house","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_house4 {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/25 16:56:54 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":71369,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39595,"created_at":"2013/04/25 16:56:53 +0700","asset_file_name":"house4.jpeg","updated_at":"2013/04/25 16:56:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/25 16:56:53 +0700","description":"\u0e49house","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_house2 {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/25 16:55:23 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":31633,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39594,"created_at":"2013/04/25 16:55:19 +0700","asset_file_name":"house2.jpg","updated_at":"2013/04/25 16:55:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/25 16:55:19 +0700","description":"\u0e49house","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: