นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_river1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/11/23 13:07:14 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":145543,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55539,"created_at":"2015/11/23 13:07:13 +0700","asset_file_name":"river1.jpg","updated_at":"2015/11/23 13:07:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/11/23 13:07:13 +0700","description":"river","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_emo {"commentable":true,"modified_at":"2015/11/23 13:06:38 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":10956,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55538,"created_at":"2015/11/23 13:06:36 +0700","asset_file_name":"emo.jpeg","updated_at":"2015/11/23 13:06:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/11/23 13:06:36 +0700","description":"emo","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_einstein_baby {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/21 13:16:06 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":24203,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53831,"created_at":"2015/07/21 13:16:03 +0700","asset_file_name":"einstein_baby.jpg","updated_at":"2015/07/21 13:16:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/21 13:16:03 +0700","description":"einstein","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_toxicum {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/07 12:47:37 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":69625,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52582,"created_at":"2015/05/07 12:47:35 +0700","asset_file_name":"toxicum.jpg","updated_at":"2015/05/07 12:47:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/07 12:47:35 +0700","description":"toxicum","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_happy {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/07 12:45:57 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":115534,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52581,"created_at":"2015/05/07 12:45:51 +0700","asset_file_name":"happy.jpg","updated_at":"2015/05/07 12:45:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/07 12:45:51 +0700","description":"happy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_paintwo {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/07 12:44:50 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":24982,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52580,"created_at":"2015/05/07 12:44:48 +0700","asset_file_name":"paintwo.jpg","updated_at":"2015/05/07 12:44:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/07 12:44:48 +0700","description":"pain","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_painone {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/07 12:44:20 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":74677,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52579,"created_at":"2015/05/07 12:44:15 +0700","asset_file_name":"painone.jpg","updated_at":"2015/05/07 12:44:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/07 12:44:15 +0700","description":"pain","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_5248f2cac8f14 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/28 14:04:51 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":9188,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":52437,"created_at":"2015/04/28 14:04:49 +0700","asset_file_name":"5248f2cac8f14.gif","updated_at":"2015/04/28 14:04:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/28 14:04:49 +0700","description":"cute","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_lab_status {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/28 13:45:49 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":361905,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52435,"created_at":"2015/04/28 13:45:45 +0700","asset_file_name":"lab_status.JPG","updated_at":"2015/04/28 13:45:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/28 13:45:45 +0700","description":"lab","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: